27. ročník krajského kola – Šaliansky Maťko opäť výnimočný a nezabudnuteľný


//27. ročník krajského kola – Šaliansky Maťko opäť výnimočný a nezabudnuteľný

Dňa 29.04.2022 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy L. Árvaya v Žiline uskutočnil už 27. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich v troch kategóriách z 11 okresov žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko približovala výkonom hercov z národného divadla ako uviedla jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili na 1 mieste: I. kategória – 2. – 3. ročník : 1. Eliška Chylová ( ZŠ A. Hlinku Ružomberok) 2. Patrícia Kamasová ( ZŠ Mieru Bytča ) 3. Romana Žuffová ( ZŠ s MŠ Breza ), II. kategória – 4. – 5. ročník : 1. Marianna Špulierová ( ZŠ Tvrdošín ) 2. Matej Jantošík ( ZŠ s MŠ do Stošky Žilina ) 3. Lea Perončíková ( ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok ), III. kategória – 6. – 7. ročník : 1. Stela Bystričanová ( ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka ) 2. Sofia Juhošová ( ZŠ A. Stodolu Martin ) 3. Patrik Majerčák ( Gymnázium Varšavská Žilina ). Okrem štandardných ocenení bolo udelených 6 čestných uznaní z každej kategórii.

Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Chcem touto cestou poďakovať všetkým pedagógom, rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkých účastníkom, ctenej komisii, všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na webovej stránke Matice slovenskej.

Ing. Katarína Kalanková,  riaditeľka DMS Žilina

Výsledková listina_KK_ Šaliansky Maťko 2022_Žilina

2022-05-02T12:37:51+00:002 mája 2022 |Žilinský kraj|
X