27. výročie vzniku Slovenskej republiky v Košiciach


//27. výročie vzniku Slovenskej republiky v Košiciach

Nový rok sa spája s nádejou v lepšiu budúcnosť. Niečo staré musí odísť, aby sme mohli uskutočniť niečo nové. Na začiatku roka vyjadrujeme nádej, že to, čo sa nám nepodarilo v starom roku, dosiahne úspešné naplnenie v roku nasledujúcom. Úprimným želaním sa stáva prianie pevného zdravia, ktoré je to najcennejšie, čo človek má. Pre Slovákov je prvý deň nového roka o to špeciálnejší, že sa spája aj so vznikom Slovenskej republiky, ktorá sa už pomaličky blíži k trom dekádam svojej existencie.

Dňa 8. 1. 2020 sa v Košiciach uskutočnilo prvé podujatie v novom roku pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Na úvod podujatia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, potom nasledovala báseň „Novoročná“ od Jozefa Havrana, ktorú predniesla predsedníčk MO MS Košice-Sever Anna Naštová.

Podujatie moderovala Daniela Hrehová, ktorá v úvode privítala hostí a zaželala prítomným pevné zdravie. Slováci majú byť hrdí na svoj štát, i keď je Slovensko mladá krajina, má perspektívu i medzinárodné renomé, preto by sme mali spojiť svoje úsilie a budovať silný sebavedomý štát, založený na slobode a demokracii, ktorý si bude chrániť svoje kultúrne dedičstvo. A práve aj Matica slovenská rozvíja a upevňuje národnokultúrny život slovenského národa a národné sebauvedomenie.

Následne odovzdala slovo predsedovi MO MS Košice Michalovi Matečkovi, ktorý taktiež privítal hostí a zaprial všetko dobré do nového roka. Spomenul významné udalosti, ktoré oslávia tohto roku svoje storočnice, a zmienil sa o významných výročiach našich slovenských dejateľov. Pri príležitosti niektorých výročí sa budú konať spomienkové podujatia. Predseda sa poďakoval matičiarom za obetavú činnosť, ktorú vykonávali v minulom roku, a vyslovil nádej, že úspešná spolupráca bude aj naďalej pokračovať pri organizovaní podujatí. Poznamenal, že svoju slovenskú štátnosť si treba chrániť, lebo môžeme byť hrdí na to, že máme svoj štát, za ktorý aj v dnešných časoch bojujú mnohé národnosti, no neúspešne. Matičiari sa snažia zachovávať slovenskú štátnosť, národné povedomie a chrániť kultúru a tradície.

O kultúrny program v podobe ľudových pesničiek „Pod slovenským srdiečkom“, „Slovenská pieseň je vzácny dar“ a najznámejšej, Slovensko moje, otčina moja“ sa postaral spevácky súbor Severanka pri MČ Košice-Sever.

Od čias národno-emancipačného boja existovali silné osobnosti, ktoré kreovali náš národ, tento boj vyvrcholil práve vznikom Slovenskej republiky. Takými osobnosťami boli aj matičiari. Medzi nich patrí aj Anna Knapíková, ktorá je členkou MO MS Košice od roku 1969, kde bola dlhodobou členkou výboru Matice slovenskej. Za svoju záslužnú prácu a celoživotnú činnosť pre Maticu si prevzala z rúk predsedu MO MS Košice striebornú medailu Matice slovenskej. Ku gratulácii sa pripojil aj riaditeľ ČÚ Matice slovenskej Martin Fejko.

Záver podujatia patril matičnej hymne „Kto za pravdu horí“ v podaní speváckej skupiny Severanka pri MČ Košice-Sever a všetkých zúčastnených. Pri družnej debate a počúvaní ľudových piesní sme sa potom posilnili malým občerstvením.

Košice 8. 1. 2020

predseda MO MS Košice

Michal Matečka

 

2020-01-17T12:18:14+00:0017 januára 2020 |Košický kraj|
X