28. ročník krajského kola – Šaliansky Maťko opäť výnimočný a nezabudnuteľný


//28. ročník krajského kola – Šaliansky Maťko opäť výnimočný a nezabudnuteľný

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnil 22.02.2023 už 28. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich v troch kategóriách z 11 okresov žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko približovala výkonom hercov z národného divadla ako uviedla jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili:

I. kategória – 2. – 3. ročník:

  1. miesto: Michal Hrehor (ZŠ s MŠ Súľov – okres Bytča)
  2. miesto: Milan Paľo (ZŠ P. O. Hviezdoslava okres Tvrdošín)
  3. miesto: Kristína Kardošová (ZŠ s MŠ Konská – okres Žilina)

II. kategória – 4. – 5. ročník:

  1. miesto: Simeon Lipovský (Spojená škola – okres T. Teplice)
  2. miesto: Martin Jankovič (ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok – okres Liptovský Mikuláš)
  3. miesto: Ema Štefániková (ZŠ Lániho – okres Bytča)

III. kategória – 6. – 7. ročník:

  1. miesto: Katarína Dibdiaková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka – okres Námestovo)
  2. miesto: Sofia Juhošová (ZŠ A. Stodolu – okres Martin)
  3. miesto: Alex Lichner (SZŠ Oravská cesta – okres Žilina).

Okrem štandardných ocenení boli udelené tri čestné uznania v každej kategórii: Hanka Balažecová (ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča), Naďka Madajová (ZŠ Kysucký Lieskovec) a Aleš Kňava (ZŠ Janka Kráľa Liptovský Mikuláš).

Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Chcem touto cestou poďakovať všetkým pedagógom a rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkých účastníkom, ctenej komisii, všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce.

Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka DMS Žilina

2023-02-24T11:06:37+00:0024 februára 2023 |Žilinský kraj|
X