30. výročie vzniku Slovenskej republiky


//30. výročie vzniku Slovenskej republiky

„Rýmy Kristy Bendovej vo farbách“ a naše deti!

Nie náhodou vyhlásila MS tento rok za – Rok Matice slovenskej. Okrem 160. výročia jej vzniku je veľa toho, čo si MY, Slováci chceme a musíme pripomínať a osláviť. Už názov projektu prezrádza čo sme si vybrali hneď na úvod roka. Našim cieľom bolo a je naďalej vychovávať mladú generáciu tak, aby si vážila našu históriu a predovšetkým ju poznala. Aj takýmito podujatiami sa môže posilňovať národné povedomie a záujem o zachovávanie kultúrneho dedičstva Slovákov.

Podujatie sa uskutočnilo dňa 25. februára 2023 v miestnom kultúrnom dome o 16:oo h. Pozvaní boli všetci občania obce a hostia.

Po hymne SR naše deti doplnili dekoráciu javiska 30 zástavami SR a po privítaní účastníkov  podujatia a hostí program otvorila detská folklórna skupina Malá Hronka. Vystúpila s novým tanečným pásmom pod názvom: „Keď komára ženili“. Vyše 160 divákov ich odmenilo veľkým potleskom.

Slávnostný príhovor k 30. výročiu vzniku SR predniesla členka výboru MO MS Jur nad Hronom Angelika Vraželová, ktorý ukončila citátom Mons. Jána Sokola :…“ Kto sa len trošku cíti vedomí si toho, že Pán Boh nám dal túto krásnu zem a túto reč, musí byť nadšený, keď máme popri láske k všetkým národom, predovšetkým k svojmu, vlastný a demokratický štát!…“  Po týchto slovách odznela pieseň „Za horami je rovina“ v podaní speváckej skupiny Hronka.

Malá Hronka pod vedením Jozefíny Mitterpachovej, ktorá zároveň moderovala celé podujatie,  sa predstavila aj s dramatizáciou príbehu „O načisto detskej krajine“ z knihy Osmijankove rozprávky od poétky, spisovateľky, prekladateľky a redaktorky Kristy Bendovej. Sté výročie jej narodenia sme si pripomenuli aj vyhlásením výtvarnej súťaže „Rýmy Kristy Bendovej vo farbách“, kde mali naše deti za úlohu ilustrovať básne, rozprávky a prozaické diela autorky, ktorá bola predovšetkým známa ako autorka kníh pre deti. Výstavu z 34 ilustrácií si pozrela široká verejnosť a na tomto podujatí boli odmenení všetci, ktorí sa do súťaže zapojili. Víťazov určila odborná porota v zložení: Lýdia Horváthová, Katarína Miloszrdná,  Alena Holková, Helena Szabóová a Darina Kassaiová, ktorá vyhodnotila úroveň prác, povzbudila malých „umelcov“ a poradila ako pokračovať. V I. kategórii patrilo 1. miesto Nelke Lehockej, 2.miesto Ninke Sládičekovej a 3.miesto Dianke Nékyovej. V II. kategórii získala 1. miesto Vaneska Vraželová, 2.miesto Samko Pinter a 3.miesto Darinka Prištiaková. Odmenu pre žiakov ZŠ s MŠ, ceny pre víťazov a pre všetkých, ktorých práce boli zaradené do súťaže odovzdávali – riaditeľ DMS v Leviciach Miroslav Považan a zástupca starostu obce Jur nad Hronom – Michal Mladoniczký. Obaja vysoko hodnotili úroveň a aktuálnosť podujatia a popriali MO MS v Jure nad Hronom veľa úspechov a dobrých nápadov, ktorými budú realizovať ďalšie projekty zamerané na prácu s mládežou, ale aj na iné ciele MS. Posledným bodom programu bola prázdninová disko-tancovačka v maskách hlavných postáv z diel Kristy Bendovej. Rodičia s deťmi využili tanečný parket a bolo veselo!

Ďakujeme vedeniu obce Jur nad Hronom za poskytovanie priestorov KD počas celého roka a za finančnú podporu, ktorá pomôže pri realizácii ďalších našich plánovaných aktivít. Vďaka patrí aj sponzorom, rodičom a členom MO MS.

Helena Valentová, predseda MO MS Jur nad Hronom

 

 

Fotogaléria

2023-02-28T10:25:42+00:0028 februára 2023 |Nitriansky kraj|
X