Studňa sa tajne s dažďom zhovára


/, Trenčiansky kraj/Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú

XXVII. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého

pre stredoškolákov a dospelých

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA.

Propozície súťaže:
1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:
I. PRÓZA
II. POÉZIA

2. Vekové kategórie:
I. Mládež 15 – 20 rokov
II. Dospelí nad 20 rokov – neobmedzene

3. Tematické oblasti:
a) bez obmedzenia žánru a témy
b) „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ (k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika)
Vybrané práce zamerané na krédo M. R. Štefánika budú uverejnené v tematickom bulletine.

4. Podmienky:
V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.
Súťažné príspevky treba poslať
a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom na adresu (sú určené pre porotu):
Verejná knižnica Michala Rešetku
Hasičská č. 1
911 82 Trenčín
b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

Uzávierka súťaže je 30. 9. 2019. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.
Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov.
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2019.

Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk
Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín, tel.: 0910 176524

Tešíme sa na Vaše príspevky!

Propozície (pdf)

X