4. ročník Medzinárodného gajdošského festivalu „Zagajduj gajdoško“


//4. ročník Medzinárodného gajdošského festivalu „Zagajduj gajdoško“

Obdivovatelia hry na gajdy sa dočkali už štvrtého ročníka medzinárodného festivalu pod názvom Zagajduj gajdoško. Organizátorom podujatia bol Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží a o. z. Mravec. Ako na festivale odznelo, pojem gajdošská kultúra na Slovensku zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a vedomostné prejavy, ktoré súvisia s ich výrobou a používaním. Reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu tradíciu najmä roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva na Slovensku, ktorej korene siahajú do 14. storočia. Všetky časti gajdošskej kultúry, regionálne rozdiely v hre, odievaní či celom hudobnom prejave v porovnaní s tradíciou v zahraničí mohli návštevníci festivalu dosýta pozorovať až počas troch dní.

Festival odštartoval 9. augusta 2019 Folklórnym večerom UNESCO na Nitrianskom hrade v spolupráci s o. z. Castellum. Hudbu a atmosféru zvýrazňovalo prostredie Gotickej priekopy a veľkoplošné projekcie. Nasledujúci deň patril vzdelávaniu s dôrazom na odovzdávanie si skúseností medzi gajdošmi hraním na nitrianskej Kalvárii. Popoludní sa účinkujúci po prvýkrát predstavili v obci Mojmírovce. V netypickom čase, v nedeľu poobede, ukončili organizátori festival doma, vo Veľkom Záluží. Nie náhodou patril tretí festivalový deň v domácom prostredí spomienke na legendárneho Jozefa Antalíka. Gajdoš Antalík prežil väčšinu svojho života v tejto obci, kde v súčasnosti vyrastá nová mladá generácia gajdošov. Mladí gajdoši pokračujú v Antalíkových cifrách a dokonca darom získali vzácne umelcove gajdičky priamo od jeho nedávno zosnulej dcéry Heleny Klevecovej. J. Antalík tu má vďaka veľkozálužským matičiarom od minulého roka aj svoju pamätnú tabuľu.

Účinkujúci zo šiestich krajín ukázali počas festivalu nielen svoju profesionalitu, ale aj hrali, zabávali a popularizačnou formou vzdelávali a odovzdávali svoje vzácne umenie, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Sprievodnými časťami podujatí bola aj výstava Gajdošská a pastierska tradícia prezentujúca kroj a gajdošskú tradíciu vo Veľkom Záluží. Českú republiku na festivale reprezentovali Dudáci Tryhuci, ktorí sa zaslúžili o znovuobjavenie gajdošskej kultúry v Brnensku. Chorvátske piesne zazneli v podaní chorvátskej menšiny z Devínskej Novej Vsi a Hrvatski gajdaški orkestar, z ktorých väčšina pôsobí aj v profesionálnom súbore LADO. Poľsko reprezentovala skupina Kožlary so šarmantným husľovým doprovodom. Gajdoši z Kopaníc, manželia Gabrhelovci okrem iného predstavili aj 150 rokov staré hrozenské čardáše, nadväzujúc na gajdošskú tradíciu, ktorá na Kopaniciach zanikla už v roku 1903. Netradičná lýra doprevádzala ďalšieho profesionála Škóta Lindsay Davidsona, ktorý sa na festivale zúčastnil už po druhýkrát. L. Davidson ako prvý na svete vyštudoval hudobnú akadémiu v hre na škótske gajdy v Edinburgu a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Medzinárodnej školy veľvyslanectva v Krakove. Na festivale priblížil spolu so svojou manželkou poľskú i škótsku hudbu. Slovensko dôstojne reprezentovali Páni času netradičným spracovaním slovenských piesní, domáca folklórna skupina Drienka, Gajdošskí trogári a Muzicantica slovaca, ktorá účastníkov previedla hudobný dejinami gajdošskej tradície okolo Urmína, súčasných Mojmíroviec. Podujatie Zagajduj gajdoško za veľkého potlesku ukončili hostia zo Slovinska Bučenskí rampláši ich netradičnými hudobnými nástrojmi ako hrable, rumpľa, prdák, putňa a spoločnou slovinsko-chorvátskou piesňou.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nitriansky samosprávny kraj.

Gabriela Pavelová (predsedníčka MO MS Veľké Zálužie), Veronika Bilicová (Dom MS v Nitre)

Riaditeľka Domu MS v Nitre V. Bilicová pri príležitosti 25. výročia MO MS Veľké Zálužie ocenila prácu predsedníčky G. Pavelovej

Riaditeľka Domu MS v Nitre V. Bilicová pri príležitosti 25. výročia MO MS Veľké Zálužie ocenila prácu predsedníčky G. Pavelovej

 

Hrvatski gajdaški orkestar

Hrvatski gajdaški orkestar

 Podujatie ukončili hostia zo Slovinska Bučenskí rampláši spoločnou piesňou s ostatnými účinkujúcimi

Podujatie ukončili hostia zo Slovinska Bučenskí rampláši spoločnou piesňou s ostatnými účinkujúcimi

Gajdoši z Kopaníc

Gajdoši z Kopaníc

Lindsay Davidson zo Škótska ako prvý na svete vyštudoval hudobnú akadémiu v hre na škótske gajdy v Edinburgu 

Lindsay Davidson zo Škótska ako prvý na svete vyštudoval hudobnú akadémiu v hre na škótske gajdy v Edinburgu 

 

 

2019-09-04T14:36:25+00:004 septembra 2019 |Nitriansky kraj|
X