5. ročník Matičných a obecných slávnosti v Sedliskách


//5. ročník Matičných a obecných slávnosti v Sedliskách

K ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí dobrá hudba, spev, tanec či chutné jedlo. Nie je to inak ani na Hornom Zemplíne. V obci Sedliská, v okrese Vranov nad Topľou, sa konali dňa 5. septembra Matičné a obecné slávnosti venované práve ľudovým tradíciám.

Podujatie sa začalo v popoludňajších hodinách príhovorom vedúceho OP MS Vranov nad Topľou Miroslava Gešpera, ktorý všetkých prítomných privítal a zároveň odštartoval súťaž vo varení guľášu, ktorá bola súčasťou tohto podujatia. Do súťaže sa zapojili matičné družstvá z MO MS Hermanovce,  Cabova, Soli, Banského, Koňuša a Sedlísk. Tak ako je to zvykom, folklórnu prehliadku odštartovala  hymna SR. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Sedliská Matej Sabol a predseda MS Marián Gešper. Domáci folklórny súbor Verbina zanôtil prvé piesne. Do maratónu ľudovej piesne sa pripojili FS Konopianka, Tovarňanka, Vederko, Soľanské nevesty, Sačurovské nevesty, Juskovčanky, Bančan, FS Čaklov, Pošanky, Rovina a Porubjanka, ktoré pôsobia pri MO MS vo Vranovskom regióne. Hosťom bola aj mužská spevácka skupina Koňušane, pôsobiaca pri MO MS Koňuš v okrese Sobrance. V závere odborná porota zhodnotila súťaž vo varení guľášu a zhodla sa na víťazovi. Všetky pripravené guľáše boli veľmi chutné a bolo veľmi ťažké vybrať ten najlepší. Napriek tomu na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Koňušane.

Je potrebné vyzdvihnúť ukážkovú spoluprácu medzi organizátormi a to obcou Sedliská, MO MS Sedliská, MO MS Hencovce a OP MS Vranov nad Topľou, ktorí zorganizovali toto podujatie. Treba poďakovať všetkým účinkujúcim v programe a súťažným družstvám a tešíme sa na ďalší ročník.

Autor: Miroslav Gešper

 

2021-10-21T09:15:54+00:0021 októbra 2021 |Prešovský kraj|
X