690-ročný Tisovec


//690-ročný Tisovec

Kolesá histórie sa točia neustále. Aj tej našej, tisovskej. Hoci archeologický výskum na Hradovej potvrdil osídlenie už v mladšej dobe bronzovej, naše mesto získalo svoj „rodný list“ v podobe 1. písomnej zmienky v listine uhorského kráľa Karola Róberta vydanej 24.júna 1334 na Vyšehrade v súvislosti s výmenou majetkov medzi kaločským arcibiskupom Ladislavom, ktorému Tisovec dovtedy patril, a sedmohradským vojvodom Tomášom.

A tak ako v rodinách si pripomíname rôzne životné jubileá, v tomto roku oslavuje aj naše mesto –  a to už 690 rokov. Pri tejto príležitosti sme dňa 11.6.2024 pripravili literárno-hudobné pásmo, v ktorom sme aspoň v stručnosti priblížili najzaujímavejšie čriepky z histórie Tisovca – povesti o múdrej Vande, významné osobnosti, udalosti – aj tie nepríjemné, ako je mor, cholera, turecké plienenie, požiare. Spoznali sme možnosti zamestnania obyvateľov, i jeho straty v priebehu rokov, možnosti vzdelania – tie skoršie, i tie súčasné. Pozreli sme sa aj na problémy našich predkov; viete že ich napríklad trápila rýchlosť idúcich áut na Sládkovičovej ulici, ktorá bola preto v roku 1932 znížená na rýchlosť 6 km/1 hod.? Ukázali sme tiež, čo trápi dnešných Tisovčanov, ale aj na čo môžeme byť hrdí – kultúra, šport, občianske aktivity…

A aj keď sme v programe nenazreli do všetkých zákutí našej histórie i súčasnosti, aspoň sme ukázali, že v Tisovci je stále čo odhaľovať, čo spoznávať, čo zveľaďovať. Aby aj naši potomkovia mohli byť o 50, 100, 200 rokov hrdí na nás, tak, ako my sme hrdí na našich predkov, ktorí zušľachťovali tento pekný a pre nás vzácny kúsok zeme.

Tak ŽIVIJÓ Tisovec, ŽIVIJÓ Tisovčania!

Autorkou scenára a moderátorkou programu bola Helena Pašiaková, sprievodcami históriou boli Monika Koncošová, Juraj Genčanský, Michal Stejskal, o hudobné vstupy sa postarali členovia Mužského spevokolu S. Daxnera pod vedením Gabriely Rufusovej a učitelia ZUŠ Tisovec – Milan Matucha a Peter Kubíni, od techniky Štefan Sabó.

MO MS Tisovec

 

2024-06-14T09:31:10+00:0014 júna 2024 |Banskobystrický kraj|
X