70. Hviezdoslavov Kubín 2024 v Michalovciach


//70. Hviezdoslavov Kubín 2024 v Michalovciach

V dňoch 30.4.-2.5.2024 sa v priestoroch MsKS v Michalovciach konal už 70-ty ročník Hviezdoslavovho Kubína. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom krajskej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých KSK – 70. Hviezdoslavov Kubín 2024. Recitátori ktorí postúpili do krajského kola z okresných a regionálnych kôl z celého Košického kraja sa počas dvoch dní – 30. apríla a 2. mája 2024 predstavili v piatich kategóriách jednotlivcov a v kategórii kolektívov. Do tohto ročníka sa zapojilo 65 jednotlivcov, jedno divadlo poézie a dva detské recitačné kolektívy. Prvý deň – 30. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku odprezentovali najmenší recitátori v 1. až 3 kategórii v poézii a próze. Druhý deň prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku. Súťažili divadlá poézie a detské recitačné kolektívy a recitátori v 4. – 5. kategórii v poézii a próze. Celoštátne kolo sa bude konať v dňoch 18.6 – 22.6. 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Ročne jeho jednotlivými kolami prejdú tisíce recitátorov a za sedemdesiat rokov sa na ňom zúčastnili státisíce recitátorov. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne .

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže a Matice slovenskej. Sprievodným podujatím70-teho ročníka Hviezdoslavovho Kubína bola výstava Matice slovenskej s názvom Inšpiratívni matičiari, ktorú si mohla pozrieť v priestoroch MsKS a KHaZKC aj široká verejnosť.

Mgr. Lucia Kreculová, manažérka kultúrno-osvetovej činnosti KHaZKC Michalovce

 

 

2024-05-31T11:23:19+00:0031 mája 2024 |Košický kraj|
X