70. výročie úmrtia Vavra Šrobára sme si pripomenuli v Bratislave


//70. výročie úmrtia Vavra Šrobára sme si pripomenuli v Bratislave

Vavro Šrobár bol politikom, ktorý aktívne zasiahol v každom období, v ktorom žil. Bol lekárom, politikom, štátnikom ale aj predsedom Matice slovenskej. 70. výročie jeho úmrtia sme si pripomenuli priamo v deň jeho úmrtia a to na Mikuláša 6. decembra 2020 v Bratislave.

Na základe idei tajomníka MO MS v Petržalke Jozefa Schwarza a historika Ústavu politických vied Miroslava Pekníka sme si v rámci platných protipandemických opatrení pripomenuli 70. výročie úmrtia Vavra Šrobára na Ondrejskom cintoríne. Prítomným sa prihovorili najprv Miroslav Pekník, ktorý hovoril o živote a kariére Vavra Šrobára do vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 1918. Následne, ďalšiu životnú púť a taktiež aj jeho pôsobenie v Matici slovenskej priblížil Jozef Schwarz. Prítomní následne symbolicky položili vence.

Vavro Šrobár (* 9. august 1867 Lisková – † 6. december 1950 Olomouc), pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave), predsedom MS bol v rokoch 1919 – 1950. Lekár, politik, štátnik. Študoval na gymnáziách v Ružomberku, Levoči a Banskej Bystrici (1878 – 1886). Z posledného bol vylúčený pre panslavizmus so zákazom doštudovať v Uhorsku. Maturitu absolvoval v Přerove v 1888. Pokračoval v štúdiu lekárstva na univerzite v Prahe v rokoch 1888 – 1898. V rokoch 1898 až 1918 pôsobil v Ružomberku ako praktický lekár, verejný činiteľ a redaktor. Od začiatku 20. storočia sa angažoval v prospech slovenskej národnej veci (kandidatúra do Uhorského snemu, ročné väznenie v Segedíne). V organizovaní národnej práce vychádzal z myšlienok T. G. Masaryka. Jeho hviezdne slovenské chvíle nastali v roku 1918. Vystúpenie na prvomájovej demonštrácii v Liptovskom Mikuláši, aktivity pri prekonávaní slovenskej politickej pasivity. Dňa 28. októbra 1918 je ako jediný slovenský člen Národného výboru spolutvorcom vyhlásenia Česko-Slovenska. Následne člen „Dočasnej vlády pre Slovensko“. Od 12. novembra 1918 minister zdravotníctva a tiež minister s plnou mocou pre správu Slovenska (až do roku 1920). Výrazne sa pričinil o vznik Slovenska – vyhlásil Československý štát na území Uhorska a po víťaznom ozbrojenom konflikte s Maďarmi pripravil podmienky jeho medzinárodno – právneho uznania.

Ako minister česko-slovenskej vlády pripravil podmienky pre založenie druhej Matice slovenskej. Aj jeho aktívny zástoj pri vzniku MS viedol na ustanovujúcom Valnom zhromaždení k jeho voľbe za predsedu MS. Počas svojho viac ako 30 ročného matičného mandátu vždy zastával slovenskú myšlienku, ktorá tak v politickom či verejnom živote ako aj v živote MS niesla jeho výraznú osobnú pečať. Od úzkej spolupráce s českým národom (čechoslovakizmus) až po jednoznačné prijatie myšlienky svojprávneho slovenského národa a jeho vzťahu k českému národu ako rovný s rovným, ktorú aktívne presadzoval v Slovenskom národnom povstaní ako spolupredseda (tretej) Slovenskej národnej rady.

Text a foto: Jozef Schwarz

2020-12-16T15:57:17+00:0016 decembra 2020 |Bratislavský kraj|
X