75. výročie SNP v Kobylniciach


//75. výročie SNP v Kobylniciach

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Oblastným pracoviskom Vranov nad Topľou, mestom Giraltovce a obcou Kobylnice zorganizovalo dňa 24. 8. 2019 spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP. Účastníci sa zišli v nádhernom lesnom prostredí, pri pamätníku partizánskej skupiny „Čapajev“, ktorá pred 75. rokmi pôsobila priamo na tomto území. Slávnosť odštartovala hymna Slovenskej republiky a Ruskej federácie, počas ktorých prebehol slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku. Vzácnosťou bola prítomnosť priameho účastníka SNP Jána Štefánika, ktorý sa taktiež prišiel pokloniť k pamätníku. Čestnú stráž a salvu zabezpečili matičiari z MO MS Hencovce. Úvodného slova po akte sa ujal člen Ústrednej rady SZPB Ján Uhrík. Po ňom sa prítomným prihovoril primátor mesta Giraltovce Ján Rubis. Po príhovoroch boli odovzdané ocenenia členom ZO SZPB v Giraltovciach za ich záslužnú činnosť. Neskôr prítomní spoločne podišli k pripravenej vatre a spoločne zapálili plamienok na počesť padlým hrdinom. Ako to už býva zvykom, podujatie bolo obohatené i kultúrnym programom, sprevádzané spevom i tancom, občerstvením i chutným guľášom.

Je dôležité vyzdvihnúť pri tomto projekte spoluprácu medzi obcou Kobylnice, mestom Giraltovce, SZPB a OP MS vo Vranove nad Topľou, ktorí svojou koordinovanou činnosťou pripravili spomienkovú slávnosť tohto charakteru.

Jana Gešperová

2019-09-09T08:57:50+00:009 septembra 2019 |Prešovský kraj|
X