75. výročie Víťazstva nad fašizmom v Košiciach


//75. výročie Víťazstva nad fašizmom v Košiciach

S blížiacim sa 75. výročím Víťazstva nad fašizmom a v súčasnej koronakrízovej situácii vyvstala otázka ako si dôstojne uctiť pamiatku na padlých sovietskych vojakov. Vzhľadom k tomu, že nejaké masovejšie schádzanie sa nepripadalo v úvahu, aby sme sa navzájom neohrozovali a ochránili sa, rozhodol sa DMS Košice iniciovať výzvu jednotlivým Miestnym odborom v územnej pôsobnosti DMS Košice, aby si spomienku na osloboditeľov pripomenuli jednotlivo v malých skupinkách. Výzva spočívala v  položení venčeka, kvetov, alebo osobnou prítomnosťou pri ľubovoľnom pamätníku venovanom druhej svetovej vojne s následnou fotodokumentáciou.

Žijeme v časoch masového konzumu a moderných technológií. Ustavične sme indoktrinovaní masovou dezinformačnou mediálnou vojnou, ktorá nám podsúva svoju jedinú pravdu. A na čom sa najlepšie vyostrujú konflikty, ak nie práve na dejinných súvislostiach? A druhá svetová vojna a úloha Sovietskeho zväzu v nej je najpálčivejšou otázkou.

Koncom roka 2019 bola prijatá Európskym parlamentom rezolúcia, že za druhú svetovú vojnu sú zodpovední v rovnakej miere Sovietsky zväz a nacistické Nemecko. Samozrejme Rusko túto rezolúciu odsúdilo. Naši českí susedia sa taktiež vyznamenali a Rusku  zasadili úder. V Prahe nechali odstrániť sochu maršala Koněva, ktorá tam bola od roku 1980. Deje sa tak ani nie mesiac pred pripomenutím si Víťazstva nad fašizmom. 7. mája lídri pobaltských krajín obviňujú Rusko z falšovania dejín. Bludný kolobeh naberá na obrátkach. Zodpovednosť za druhú svetovú vojnu už Rusom podhadzuje kdekto. Vymývanie mozgov úspešne pokračuje. O pár rokov sa môže stať, že deti na školách sa budú učiť o tom, že Červená armáda na územie Slovenska ani nevkročila, ale že hlavnú ťarchu niesli Američania.

O to pozitívnejšia stránka veci je tá, že na Slovensku sú stále ľudia, ktorí idú hrdo vzdať pamiatku padlým vojakom Červenej armády, ktorá oslobodila Slovensko. Nesmieme zabúdať na hrdinstvo týchto mužov, ktorí v mene boja za porazenie strašného nepriateľa položili svoje životy v duchu idey mieru pre nasledujúce generácie. Nemali by sme znevažovať úlohu sovietskej armády ako osloboditeľskej.

Chcem sa poďakovať matičiarom, ktorí reagovali na výzvu DMS Košice a v priebehu týždňa aj napriek zložitej situácii, ktorá ešte stále pretrváva na Slovensku aj vo svete, nezaváhali a  prišli vzdať hold osloboditeľskej Červenej armáde pri príležitosti 75. výročia Víťazstva nad fašizmom.

  Michal Matečka

riaditeľ DMS Košice

  1. Námestie osloboditeľov, 2. Pamätná tabuľa oslobodenia mesta Moldava nad Bodvou, 3. Pamätník generála Petrova, 4. Pamätník vojakov Sovietskej armády

2020-05-20T14:42:01+00:0020 mája 2020 |Košický kraj|
X