76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach


/, Prešovský kraj/76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach

Cintorín Červenej armády v Michalovciach patrí medzi najväčšie vojnové cintoríny na Slovensku. Sú tu pochovaní prevažne vojaci Červenej armády, ktorí padli na území od dnešnej slovensko-ukrajinskej hranice až po Dargovský priesmyk počas bojov 2. svetovej vojny.

Zo 17 863 vojakov má náhrobný kameň s menom iba 193 obetí. Počas vojny sa telá vojakov pochovávali na miestnych cintorínoch a v blízkosti kostolov. Až v roku 1946 boli exhumované a pochované práve na cintoríne Červenej armády v Michalovciach. Tohto roku si pripomíname 76. výročie od ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenie spod fašistickej tyranie.

Pri tejto príležitosti Hencovský oddiel Gvardija z MO MS Hencovce v súčinnosti s opatreniami ÚVZ SR, ktoré priniesla tohtoročná situácia, asistoval pri pietnom akte kladenia vencov k pamätníku a týmto matičiari svojou činnosťou prispeli k plnohodnotnému zabezpečeniu spomienkovej akcie. Niekoľko matičiarov a sympatizantov prišlo vzdať poklonu a vďaku hrdinom, ktorí položili vlastné životy pre našu lepšiu budúcnosť.

Pri vstupnej bráne prítomných privítal krojovaný pár. Po zaznení hymny SR nasledovala báseň v ruskom jazyku. Panychídu za padlých celebroval dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU prof. Ján Šafin. Nechýbali príhovory a spoločný prejav úcty hrdinom.

Autor: Miroslav Gešper, člen Výboru Matice slovenskej

2021-05-18T13:59:12+00:0018 mája 2021 |Košický kraj, Prešovský kraj|
X