80 rokov Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach a odhalenie pamätnej tabule Antonovi Briňarskému


//80 rokov Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach a odhalenie pamätnej tabule Antonovi Briňarskému

Sobotné popoludnie dňa 19.11.2022 sa nieslo v slávnostnom duchu odhalenia pamätnej tabule  multiinštrumentalistovi a dlhoročnému kapelníkovi, dirigentovi i skladateľovi Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach Ing. Antonovi Briňarskému a koncertom tohto hudobného telesa pri príležitosti 80 výročia jeho založenia.

Ako poznamenal vo svojom príhovore PaedDr. Dominik Frajkor, primátor mesta Sečovce A. Briňarský patril k najvýraznejším osobnostiam kultúrneho a spoločenského života mesta. Zaslúžil sa o rozvoj a pozdvihnutie stredoškolského vzdelávania v Sečovciach.

„Na priečelí Kultúrneho domu v Sečovciach bude všetkým Sečovčanom, ale aj návštevníkom nášho mesta pripomínať osobnosť Ing. A. Briňarského pamätná tabuľa venovaná občanmi mesta na znak úcty jeho celoživotnému prínosu pre mesto Sečovce.“

Mestská hasičská dychová hudba v Sečovciach je kolektívnym členom tamojšieho miestneho odboru Matice slovenskej a A. Briňarský bol jeho členom. Podujatia sa zúčastnili člen výboru Matice slovenskej Michal Matečka, Dom Matice slovenskej v Košiciach a matičiari z MO MS Sečovce.

Po hudobnej vsuvke v podaní dychovky pamätnú tabuľu odhalil primátor mesta Dominik Frajkor so sestrami Antona Briňarského.

Program pokračoval koncertom Mestskej hasičskej dychovej hudby pod vedením nového kapelníka, ktorý je synovcom A. Briňarského Jozefa Hegedüsa.

Pamätné plakety pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule si prevzali súrodenci A. Briňarského. Pamätnú plaketu ako poďakovanie za dlhoročnú činnosť a rozvoj dychovej hudby v meste dostal najstarší člen dychovky Gabriel Oščipovský. Predsedníčka MO MS v Sečovciach Jana Čižmárová odovzdala ďakovné listy pre dychovku a in memoriam pre A. Briňarského, ktoré prevzal J. Hededüš. Od Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice dychovka dostala záslužný kríž za rozvoj slovenského hasičstva. Nechýbalo ani udeľovanie hodností pre členov sečovskej dychovky.

S kultúrnym programom vystúpili ďalší účinkujúci: spevácka skupina Rosa z Prešova a detský folklórny súbor v Sečovciach.

Anton Briňarský je spätý aj s mestom Košice. V roku 1958 nastupuje na Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, kde pôsobil v školských kapelách a orchestroch. Vysokoškolské štúdium absolvoval na strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. V roku 1967 nastupuje do práce v závode STROJSTAV v Sečovciach. Nezmieril sa s tým, že sa v Sečovciach zrušilo gymnázium a tým ostali Sečovce bez strednej školy. V roku 1982 bolo aj jeho pričinením založené Stredné odborné učilište strojárske, ktorého riaditeľom sa stáva A. Briňarský.

Vyše 40 rokov pôsobil ako kapelník Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach. Pod jeho vedením účinkovala dychovka v Čechách, Maďarsku i Poľsku a zúčastňovala sa na festivaloch na Slovensku aj v Čechách. Jej repertoár tvoria hymny, chorály, pochody, valčíky, polky a tanečné piesne, mnohé z nich hudobne upravil práve Anton Briňarský, ktorý je aj autorom hudby k veršom od básnikov Jána Besterciho, Mikuláša Kasardu či Ingrid Lukáčovej. Pozemný svet opustil A. Briňarský v minulom roku.

Mestská hasičská dychová hudbu v Sečovciach bola založená 1. februára 1942 Alojzom Schronkom. Jej mottom sa stali jeho slová: Hudbou a spevom nech sa šíri vzájomná láska všetkých národov.

Bolo pre nás cťou byť súčasťou tohto slávnostného sobotňajšieho popoludnia.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach

 

 

2022-11-28T14:51:42+00:0028 novembra 2022 |Košický kraj|
X