80. výročie oslobodenia obce Davidov a 32. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky


//80. výročie oslobodenia obce Davidov a 32. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Dňa 25. mája 2024 Miestny odbor Matice slovenskej Davidov spoločne s obcou Davidov zorganizovali podujatie pri príležitosti 80. výročia oslobodenia obce Davidov od nacistickej nadvlády a zároveň si pripomenuli 32. výročie prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, symbolickým zapálením Vatry zvrchovanosti a znovuožívením pamätníka nazývaný Biely kameň, ktorý na kopci Žľabova v pohorí Slanské vrchy pripomína ťažké boje medzi Červenou armádou a nacistickým Wermachtom. S myšlienkou obnovy tohto pamätníka prišiel ešte v roku 2022 už nebohý bývalý predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Davidov Pavol Čuma. Matičiari sa preto rozhodli dokončiť vyčistenie tohto pamätného miesta aj z dôvodu uctenia si pamiatky a odkazu na bývalého predsedu a zároveň sa rozhodli si pripomenúť výročie oslobodenia obce Davidov, ktoré bude mať 16. decembra 2024 osemdesiate výročie. Mesiac máj je symbolický mesiac slobody a oslobodenia Európy od fašizmu. Preto sa výbor tohto miestneho odboru rozhodol zorganizovať podujatie v tomto mesiaci a spojiť oslobodenie obce aj so zapálením Vatry zvrchovanosti, pretože členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Davidov sú pracovne roztrúsení po celom Slovensku. Miestny odbor Matice slovenskej Davidov si je vedomý odkazu a významu prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky „otcami zakladateľmi“ modernej a demokratickej Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993 a týmto symbolickým zapálením vatry, naviazať na prvé vatry zvrchovanosti, ktoré sa zapálili v lete 1992 po celom Slovensku ako napríklad v obci Cejkov, na Devíne alebo v symbolickom „srdci Európy“ v Kremnici, a takýmto spôsobom sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o vznik Slovenskej republiky.

Poďakovanie patrí predovšetkým predsedníčke Miestneho odboru Matice slovenskej Davidov Mgr. Matre Zubkovej, manželom Sabolovým, Pavlovi Fejkovi a ostatným matičiarom hlavne mladým matičiarom z Vranova nad Topľou pod vedením Martina Hajníka, korí si pri tomto pamätníku vojenskou strážou uctili padlých vojakov a v neposlednom rade starostovi obce Davidov Jozefovi Vaľkovi, pri pomoci zorganizovať spomenuté podujatie.

Pretože si vážime obete všetkých, ktorí občanom Davidova priniesli slobodu a nádej na lepší život, patrí tá najmenšia povinnosť, aby sme za pomoci Matice slovenskej a obce Davidov, si uctili pamiatku osemdesiateho výročia oslobodenia obce Davidov. Na záver mi neostáva nič iné len vyjadriť nádej, že tento znovuoživený pamätník nebude len miestom oddychu, či turistických výletov, ale predovšetkým pietnym miestom.

Martin Fejko, člen MO MS Davidov

 

 

 

2024-06-10T11:20:39+00:0010 júna 2024 |Prešovský kraj|
X