Abrahámski matičiari v Martine


//Abrahámski matičiari v Martine

Národné matičné dni v Martine v roku 2023, ktorých sa naši matičiari zúčastnili, nás inšpirovali k návšteve Martina aj v tomto roku. 10 účastníkov dvojdňového zájazdu sa rozhodlo v dňoch 10. a 11. apríla zúčastniť na poznávacom zájazde, počas ktorého sme navštívili  mesto Martin.

Hneď v prvý deň to bol Národný cintorín, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského národa. Nachádza sa v centre mesta a bol založený koncom 18. storočia. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej.

Návšteva cintorína bola náročná, nakoľko sa nachádza na veľkej rozlohe, avšak splnila naše očakávania, preto že sme si prezreli množstvo hrobov a pomníkov významných osobností, ktoré stáli pri zrode kultúrnych inštitúcií a spolkov, peňažných ústavov a priemyselných podnikov a tu v Martine skončili svoju životnú púť. Neskôr sem pochovávali telesné pozostatky veľkých Slovákov z celého Slovenska i zo zahraničia.

Po prehliadke cintorína nechýbalo ani posedenie pri dobrej kávičke. Veď v centre mesta je množstvo reštaurácií, kaviarní a cukrární, kde si môžu návštevníci posedieť a zároveň aj odpočinúť. Zaujala nás aj reštaurácia Flámovňa, kde sme strávili večer  pri chutnom jedle a dobre chladenom pivku.

V ranných hodinách sme sa po výdatných raňajkách presunuli do budovy Matice slovenskej, kde nás sprevádzal tajomník Matice slovenskej Viliam Komora. Sídelná budova MS je v poradí druhou matičnou budovou, prvá bola odpredaná štátu. Druhú budovu MS  postavili v rokoch 1925-1926 podľa návrhu Jána Palkoviča. V parku pred budovou je socha “Matica” od Jána Kulicha z roku 1964. Nová budova bola slávnostne otvorená 29.augusta 1926. Slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk.

Aj takéto informácie a veľa ďalších sme sa dozvedeli od nášho sprievodcu. Pred budovou Matice slovenskej sa nachádza množstvo búst významných osobností z matičného života, ako napr. Štefan Moyzes, Karol Krčméry,  Ján Francisci, ďalej Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Jozef Cíger Hronský, Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Miloslav Hurban, ale nechýba ani Alexander Dubček, alebo Andrej Hlinka. Zároveň bolo v areáli slávnostne odhalené aj  drevené dvojmetrové súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktoré  je tu do dnešného dňa. Náš matičný fotograf tu zhotovil zábery, ktoré nám budú v našom matičnom albume pripomínať tieto vzácne chvíle.

Po návšteve budovy Matice slovenskej naše kroky viedli v sprievode Evky Rišiaňovej k Domu Jozefa Cígera Hronského. Expozícia   sprístupňuje život a dielo J. C. Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje diela vytvoril práve v Martine. Dom J. C. Hronského je v správe Matice slovenskej.

Čas rýchlo pokročil a nás čakala obedňajšia prestávka, ktorú sme strávili v reštaurácii v centre mesta pri dobrom obede.

Ešte malé občerstvenie a nasledovala návšteva Slovenského národného múzea v Martine. Už od svojho počiatku SNM získavalo zbierky vlastivedného charakteru z celého Slovenska i zo zahraničia .Od roku 2004 tvorí SNM v Martine sedem múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov.

Dva náročné dni v Martine sa pomaly končili. Bola pred nami cesta domov. Čas odchodu vlaku sa nezadržateľne blížil, preto sme sa pobrali na železničnú stanicu. Cesta ubiehala rýchlo a po vyše  dvoch hodinách sme boli v Trnave. Už iba stihnúť autobusový spoj do Abrahámu, čo sa aj podarilo a po pol hodine sme boli opäť doma. Šťastní a zároveň spokojní, že sme výlet zvládli bez najmenších problémov a v zdraví sa vrátili do našej rodnej obce.

Priniesli sme  si so sebou množstvo pekných zážitkov, ktoré v nás budú ešte dlho doznievať. Čaká nás však množstvo ďalších aktivít, ktoré   budeme postupne zabezpečovať. Veď našim matičiarom chuť do matičnej činnosti nechýba. Potrebujeme hlavne pevné zdravie, aby sme sa mohli na tejto činnosti aktívne podieľať.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

2024-04-18T11:43:15+00:0018 apríla 2024 |Trnavský kraj|
X