Aj v malej dedine sa dá žiť naplno


//Aj v malej dedine sa dá žiť naplno

Obec Nižná Voľa sa v tomto roku dožíva 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci, kde sa pred nedávnom konali pri tejto výnimočnej príležitosti jej dvojdňové oslavy. Oproti dlhovekosti našej Matičky  Zeme je to len drobná časová etapa, no v živote takejto obce predstavuje obrovskú encyklopédiu. Pôvodní usadlíci to mali v tých časoch veľmi ťažké. Medzi desiatky prihlásených obcí z celej republiky v siedmich kategóriách, sa našej obci podarilo prvenstvo k kategórii „Dedina ako pospolitosť“. Početná hodnotiaca porota to vyhlásila v takomto odôvodnení: za  súdržnosť  a  zanietenosť  obyvateľov  v  udržiavaní  tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti“.

Druhý slávnostný deň bol venovaný všetkým rodákom obce s názvom „Deň úcty k domovu“. Tak ako našich rodákov spája to, že ich korene pochádzajú z tejto dediny, tak nás všetkých veriacich na celom Svete spája viera, nádej a láska k nášmu stvoriteľovi. Túto dnes stále aktuálnu tému na dopoludňajších ekumenických Bohoslužbách vyzdvihovali:  Mgr. Ján Rusnák správca Gréckokatolíckej farnosti z Rešova, za Rímskokatolícku cirkev Ján Švec-Bilý a farár CZ ECAV Bardejov Mgr. Samuel Sabol. V kultúrnom programe v novo zrekonštruovanej sále vystúpili Toryčka z obce Abrahámovce, Dubinčan z obce Dubinné a Ľudová hudba Čerhovčan, ktorá zabávala stovky účastníkov do neskorých večerných hodín.

Poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom Obecného úradu, všetkým rodinám, ktorí prispeli koláčmi, sponzorom, ktorí prispeli finančne, Matici slovenskej za materiálnu pomoc i za kolektívy Miestnych odboroch Matice slovenskej, za prekvapenie v podobe ohňostroja, poľovníckemu združeniu za divinu na guláš, všetkým ženám a mužom z obce, ktorí dobrovoľne a nezištne pomáhali pri príprave podujatia.

MODLITBA ZA NIŽNÚ VOĽU

Veď dal mi to miesto,

ktoré tak veľmi rád ja mám

a bola len Jeho dobrá vôľa,

že domovom je mi Nižná Voľa.

Spravuj Pane túto krásnu zem

a všetko skutočne potrebné dopraj jej len,

by v nej aj dnes mnohí poklad mali

a domov si v nej nachádzali. Amen.

Mgr. Gabriela Kaščáková

 

2022-11-24T10:00:37+00:0024 novembra 2022 |Prešovský kraj|
X