Ako dostali matičiari Štefánika do Trenčianskych Teplíc


//Ako dostali matičiari Štefánika do Trenčianskych Teplíc

MO MS v Trenčianskych Tepliciach si každoročne pripomína významné udalosti našich národných dejín. Tento rok je to 160. výročie otvorenia Matice slovenskej, 1160. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 1400. výročie Samovej ríše.

16.5. 2023 o 16,00 hod. sme zorganizovali v priestoroch  zasadacej miestnosti Termie  v Trenčianskych Tepliciach slávnostnú akadémiu k týmto výročiam. Podujatia sa zúčastnili okrem našich členov aj mnohí naši spoluobčania a kúpeľní hostia. Bola prítomná aj predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová.

Spomínané výročia pripomenuli vo svojich vstupoch podpredsedníčka MO MS Mária Holíčková a historik pán Kočiš, ktorý svoju prednášku doplnil, obšírnejším výkladom našich dejín prešiel už od Samovej ríše z r. 623 až k objasneniu súvislosti vzniku Matice slovenskej s vtedajším tisícim výročím začiatku pôsobenia vierozvestcov u nás.

Počas peknej akcie si zúčastnení mohli prezrieť veľmi pútavú výstavku národných pamätných medailí od nášho člena, zberateľa Ondreja Kakusa, ktorý nám o nej zaujímavo porozprával. Už dlhší čas v ňom poznávame a obdivujeme  hrdého vlastenca, ktorý svoje presvedčenie spája so zaujímavým koníčkom. Zároveň nám predstavil zaujímavé vlastnoručne vyrobené pexeso o Štúrovcoch matičiar Rastislav Jakubek., ktorý ovláda rôzne techniky maľby od kresby, grafiky, maľby štetcom až po graffiti, street art, airbrush či digital art. Stále skúša niečo nové.

Akadémiu sme spojili aj s prezentáciou knihy Lásky Milana Rastislava Štefánika od Blanky Kovarčíkovej, s autorkou knihy, ktorú zorganizovala Mestská knižnica v spolupráci s MO MS v Trenčianskych Tepliciach. Autorka počas svojej pútavej prezentácie priblížila tú časť Štefánikovej osobnosti, ktorá všetkým bola  čiastočne  skrytá a neodhalená: jeho súkromie. Zmapovala celý život M.R.Štefánika od jeho narodenia, detstvo i jeho rodinu, príbuzných, osobné vzťahy  Štefánika k blízkym priateľom a známym, jeho postoje k životu, ale i politickým, národným a kultúrnym potrebám Slovákov i Čechov. Rozprávala o jeho láske k hvezdárstvu, o jeho vynálezoch, vedeckej i národnej práci, o vzťahoch so spolupracovníkmi, priateľmi z rôznych kontinentov sveta počas jeho zahraničných ciest. Kládla dôraz na jeho citlivý prístup k ženám, priateľkám, snúbenkám, láskam i mecenáškam.

Jeho posolstvo je vyjadrené v knihe cez ľudí, ktorí po jeho smrti prispeli k dobrému šíreniu jeho mena. Štefánik, ktorý vyšiel z takých skromných a ťažkých podmienok dokázal veci, ktoré sa zdali byť neuskutočniteľné. Je živým príkladom toho, čo všetko sa dá dosiahnuť, keď je človek húževnatý, smelý, vytrvalý a kráča za svojim ušľachtilým cieľom. Záver besedy patril diskusií, počas ktorej autorka trpezlivo odpovedala na otázky poslucháčov.

Kniha Lásky Milana Rastislava Štefánika  bola  zakúpená  do Mestskej knižnice, kde si ju  môžu čitatelia v dohľadnej dobe zapožičať.

Strhujúci životný príbeh, dielo a odkaz M.R.Štefánika by mali byť pre nás nielen zdrojom poučenia ale aj inšpirácie pre naše vlastné snaženia a životy. Veď aj jeho socha v Trenčianskych Tepliciach, hoci postavená až v roku 100.výročia jeho smrti je dôkazom, že na takéto osobnosti nášho národa nezabúdame najmä my matičiari.

Spracovali: Mária Holíčková,  podpredsedníčka MO MS a Zuzana Starostová, pracovníčka Mestskej knižnice

2023-06-06T14:47:55+00:006 júna 2023 |Trenčiansky kraj|
X