Aktivity mikulášskych matičiarov v roku 2021


//Aktivity mikulášskych matičiarov v roku 2021

Rok 2021 bol v slovenskej kultúre jedným z najnáročnejších. Mnohé divadelné predstavenia sa nehrali, mnohé kultúrne podujatia boli odvolané a neuskutočnili sa z dôvodu pandemickej situácie a všetky organizované podujatia boli ovplyvnené touto situáciou. Rušilo sa jedno podujatie za druhým, prípadne sa realizovali v úplne inom režime a boli skôr komorného charakteru.  Mikulášski matičiari sa napriek tomu snažili a v týchto ťažkých podmienkach dokázali obrátiť svoju pozornosť na podujatia a projekty, ktoré sa dali zvládnuť aj v tomto obmedzenom režime. Svoju pozornosť sústredili na niekoľko oblastí.

V  obmedzenom režime, za minimálnej účasti si pripomenuli udalosti, na  ktoré nezabúdajú každý rok. Boli to nasledovné podujatia: 171. výročie Žiadostí slovenského národa (máj), Vatra zvrchovanosti (júl), 84. výročie úmrtia Martina Rázusa (august), ako spoluorganizátori pripravili Národný výstup na Kriváň, 29. výročie prijatia Ústavy SR (september), Pamiatka zosnulých (október). V roku 2021 začali pracovníci Domu MS v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Mladou Maticou  pripravovať krátke dokumentárne videá, ktoré uverejňovali na sociálnych sieťach, a tak propagovali svoju činnosť. Matičiari čítali rozprávky deťom a boli zaznamenaní kamerou. Pripravili krátke videá k nasledujúcim výročiam: 175. výročie narodenia Rehora Urama Podtatranského, 115. výročie narodenia básnika Andreja Guotha. Zaujímavé boli aj pripravené krátke medailóniky o mikulášskych matičiaroch, výtvarníkovi Jaroslavovi Uhelovi, ľudových umelcoch Jánovi Nemcovi a Ivanovi Líškovi a o kolážistovi, spisovateľovi Štefanovi Packovi. Krátkymi spomienkami pri pamätných tabuliach  a sochách si pripomenuli výročia narodenia Juraja Tranovského, herca Adama Matejku, významného slovenského básnika Milana Rúfusa, úmrtie protifašistického bojovníka Kolomana Petroviča, ako aj výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša. Tieto podujatia boli uskutočnené naozaj veľmi skromne, pár matičiarov sa stretlo, zapálilo sviečku, položili malý venček.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa mikulášski matičiari venujú, je ochotnícke divadlo. Členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény aj v sťažených podmienkach odohrali v roku 2021  trinásť predstavení. Zúčastnili sa Divadelného festivalu Stanislava Chrena v Kanianke pri Prievidzi s fraškou Zemianske prekáračky (12.6.). So svojou inscenáciou Život v divadle, divadlo v živote,  ktorá bola venovaná 190. výročiu vzniku slovenského ochotníckeho divadla vystúpili na Slovesnej jari v Martine (17.6.). Úspešní boli aj s dramatickým žartom pod názvom Zbojnícky prepad. Potešili dôchodcov v Dúbrave a v Ľubeli (jún, júl) a klientov Domova sociálnych služieb na Podbrezinách v Liptovskom Mikuláši (október – Mesiac úcty k starším). S dramatickou scénkou Rodný list Slovákov vystúpili v Lehote pri Nitre pri príležitosti 150. výročia Memoranda slovenského národa (júl). V Bratislave vystúpili s krátkou dramatickou scénkou pri príležitosti odhalenia pomníka národovcovi a odbojovému pracovníkovi Cyrilovi Daxnerovi (17.7.). Zúčastnili sa aj otvorenia Jánošíkových dní v Terchovej (28.7.)  s dramatickým pásmom Posledná noc Juraja Jánošíka. Vo svojom repertoári majú aj veselohru Ako župana vítali, ktorú roku 2021 odohrali trikrát. Nakoniec sa naši herci spolupodieľali na uvedení dramatizácie života Michala Miloslava Hodžu pri 210. výročí jeho narodenia, ktorá bola uvedená v septembri v Liptovskom Mikuláši.

Pracovníci Domu MS pripravili v roku 2021 tri výstavy. Významný liptovský rezbár vystavoval vo výstavnej sieni svoje erby miest a obcí , ktoré majú v erbe Svätého Mikuláša. V auguste vystavil zbierku svojich odznakov z národnou tematikou. Koncom roku bola inštalovaná výstava venovaná 100. výročiu Trianonskej mierovej zmluvy. Vydarený bol aj projekt zameraný na študujúcu mládež, spojený s výročím P. O. Hviezdoslava pod názvom Hviezdoslavov verš. Žiaci a študenti z celého Slovenska posielali svoje básne a v mesiaci december bola vydaná básnická zbierka, ktorá obsahuje výber 53 najlepších básní. Matičiarka Ivana Pastorek zhudobnila báseň Martina Rázusa V jeseni, ktorá je uverejnené na internete. Naši členovia sa zúčastnili 12. ročníka Hokejbalového turnaja, kde obsadili nepopulárne štvrté miesto. Vrcholom činnosti bolo Valné zhromaždenie Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši, ktoré si zvolilo nové vedenie a predchádzalo celoslovenskému Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej. Konalo sa v Liptovskom Mikuláši a práve naši matičiari výrazným spôsobom pomáhali pri príprave a počas celého priebehu tohto vrcholného orgánu Matice slovenskej, ktorý sa koná každé štyri roky. Týchto, ale aj iných aktivít, do ktorých sme boli počas roku zapojení, bolo podstatne viac, nielen v regióne Liptova, ale na celom Slovensku. Ako uviedol Marek Nemec ,,Napriek nežičlivému pomeru ku kultúre zo strany zodpovedných orgánov a tiež zlej pandemickej situácii, dokázali mikulášski matičiari aj v sťažených podmienkach pripraviť  hodnotné kultúrne podujatia,,. Treba tiež poďakovať za spoluprácu ďalším kultúrnym organizáciám v Liptovskom Mikuláši, pričom spomenieme dve, a to samotné vedenie Mesta Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa. Netreba sa oddávať pesimizmu a skepse, treba len dobrý nápad a chuť do roboty.

Spracované bolo aj krátke video, ktoré zachytáva stručný priebeh a výber niektorých našich počinov počas roku 2021.

Peter Vrlík

2022-01-13T08:14:03+00:0012 januára 2022 |Žilinský kraj|
X