Aktívna spolupráca matičiarov s Rázusovie klubom spisovateľov


//Aktívna spolupráca matičiarov s Rázusovie klubom spisovateľov

Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši aktívne spolupracuje s viacerými inštitúciami v meste. Veľmi úzka a efektívna je spolupráca s Rázusovie klubom spisovateľov, ktorý sídli v rodnom dome súrodencov Rázusovcov (neďaleko Domu MS). Matičiari sa podieľali na prípravách k prezentácii kníh, besedách s významnými osobnosťami, recitačných a autorských súťažiach.

Nechýbali ani pri organizovaní 19. ročníka cyklomaratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa uskutočnil 15. augusta 2020. Jeho účastníci odštartovali ráno o deviatej spred Rázusovie domu v Liptovskom Mikuláši. Trasa vyše stočlenného peletónu viedla cez Čertovicu do Brezna, kde Martin Rázus pôsobil sedem rokov a napokon i zomrel. Potom jazda pokračovala do Banskej Bystrice, kde je pochovaný a ďalej cez Donovaly naspäť do Liptovského Mikuláša.

Pri soche velikána v Brezne cyklistov privítal primátor mesta Tomáš Ábel. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Brezňania si Martina Rázusa veľmi vážia. „Som hrdý na to, že pôsobil v Brezne, kde prežil najplodnejšie literárne obdobie. Dôkazom toho, že istým spôsobom medzi nami stále žije, je aj toto podujatie„. Pred etapou do Banskej Bystrice sa účastníci občerstvili na dvore evanjelickej fary. Peletón vyprevadili presne o dvanástej hodine za zvonenia zvonov z veže evanjelického kostola.

V Banskej Bystrici položili účastníci podujatia vence k hrobu Martina Rázusa a odzneli príhovory hostí. Cez Donovaly sa vrátili do Liptovského Mikuláša. Pri soche Martina Rázusa v parku pri mestskom úrade sa uskutočnil záverečný ceremoniál vydareného podujatia. Po vyhodnotení podujatia a odovzdaní odmien predseda krajskej rady Matice slovenskej v Žiline Milan Stromko a pracovník Domu MS v Liptovskom Mikuláši Peter Vrlík položili vence k pamätníku a zarecitovali verše slovenských národovcov. Milan Stromko vo svojom pôsobivom príhovore zdôraznil odkaz slovenských dejateľov pre súčasníkov: udržiavať a budovať národné povedomie Slovákov!

Predseda Spolku Martina Rázusa a riaditeľ Múzea Janka Kráľa  poďakoval všetkým cykloturistom, ktorí absolvovaním náročného cyklomaratónu vzdali hold a vďaku básnikovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi.

Štefan Packa.

Foto: archív autora

Štart účastníkov cyklomaratónu spred domu súrodencov Rázusovcov

Tohtoročného maratónu sa zúčastnili aj hendikepovaní účastníci

Zástupcovia Matice slovenskej položili veniec k pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši

2020-08-25T13:00:35+00:0025 augusta 2020 |Žilinský kraj|
X