Anna Cveková-Bašistová, prvá dáma Frontového divadla a košická matičiarka


//Anna Cveková-Bašistová, prvá dáma Frontového divadla a košická matičiarka

V tomto roku si pripomíname významné výročia v histórii Slovenska, Slovákov, ale aj košických matičiarov. V auguste 75. výročie SNP a v novembri 100. výročie vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej Košice. Pri tejto príležitosti je vhodné si pripomenúť aj významné osobnosti z radov košických matičiarov. Medzi nich rozhodne patrí Anna Cveková-Bašistová.

Anna Bašistová, r. Cveková (* 7. 9. 1923 – † 12. 1. 2011) sa narodila v Košiciach, ale do 18 rokov žila v Michalovciach. Tam sa jej horko-ťažko podarilo vychodiť meštianku. Nie kvôli tomu, že by sa zle učila. Naopak, v škole sa jej darilo, ale veľa času na ňu nemala. Keďže chudoba bola v tom čase hosťom vo väčšine domácností, po skončení vyučovania musela pracovať. A predsa sa vďaka učiteľke z ľudovej školy umenia, ktorá si všimla jej zanietenie a talent, stihla venovať spevu, tancu, baletu, kaukliarstvu a divadlu. Divadlo veľmi milovala, veľmi túžila stať sa herečkou. Prianie sa jej splnilo, začala účinkovať v ochotníckom súbore. Jej prvým úspechom bolo baletné predstavenie Cínový vojačik. Ochotnícke divadelné scény existovali v tom čase takmer v každej dedine, takže možnosti boli. Na jednej divadelnej súťaži si Anku Cvekovú všimol Anton Prídavok, riaditeľ prešovského rozhlasu a spoluzakladateľ divadla v Prešove. Navrhol, nech si podá prihlášku do novozaloženého Slovenského divadla v Prešove, vedeného Andrejom Chmelkom. Vtedy mala dvadsať rokov (1943) a bola jednou z prvých členiek vznikajúceho súboru. Ako riadna členka prešovského divadla odohrala celú sezónu 1943/1944.

Medzitým prišli divadelné prázdniny a august 1944. Rodená Košičanka a mladá herečka Slovenského divadla v Prešove sa rozhodla pre radikálny krok a odišla s partiou hercov na povstalecké územie. Čoskoro, po jej 21. narodeninách (práve pred 75 rokmi), ju prijali do „Frontového divadla“. Stala sa súčasťou kolektívu a jeho „prvou dámou“. Tvorili ho také neskoršie osobnosti slovenskej kultúry ako Andrej Bagar, či František Zvarík. Dostali vojenské rovnošaty. Účinkovali po poľných lazaretoch na improvizovaných javiskách, ba aj na korbe nákladného auta a povzbudzovali bojovú morálku povstalcov. Hanka, ako Annu Cvekovú volali, popri prednese východoslovenských ľudových piesní účinkovala v skečoch. Tento súbor vystúpil po prvý krát 15. 9. 1944 v Harmanci, nasledovali vystúpenia v Brezne, Zvolene, Podbrezovej, Detve, Vígľaši, Pustom Poli, Šalkovej, Malachovej, Telgárte, Španej Doline, Očovej, Tajove, Donovaloch, Bukovci, Muráni, Červenej Skale, Tisovci, Klenovci, Hnúšti, Heľpe, Dubovej a inde. Poslednou zastávkou boli Staré Hory. Tam, v krčme, odohrali 26. 10. 1944 posledné vystúpenie. Andrej Bagar po vystúpení povedal, že Nemci veľmi vystrájajú a situácia je vážna, a Frontové divadlo rozpustil a herci sa roztratili. A. Cveková sa vrátila domov, no cestou prišla o kabát, vojenské čižmy jej do krvi zodrali nohy a dostala sa i do nemeckého zajatia. Mala však aj trošku šťastia. Nezastrelili ju, urobili z nej pomocnicu v jednej domácnosti pri nemeckom kuchárovi. Koncom roka 1944 sa jej podarilo vrátiť do Prešova.

Po vojne sa vydala za absolventa Učiteľskej akadémie v Prešove a mala s ním troch synov. Dlhé roky pôsobila v prešovskom divadle, ale najmä ako inšpicientka a herečka Štátneho divadla v Košiciach. Hrala aj vo filme „Inšpekcia“ (1972), či vo filmových divadelných drámach Dzeň derešovi, Dzeň kolačovi.

Ako členka SZPB a priama účastníčka SNP chodila na besedy, zväčša so školskou mládežou, vysvetľovať medzinárodne uznávaný odkaz Povstania pre mladšie generácie. Bola účastníčkou osláv a držiteľkou pamätných medailí všetkých okrúhlych výročí SNP, bronzovej, striebornej i zlatej medaily M. R. Štefánika až po medailu od ministra obrany SR z 19. januára 2010 „Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti“. Jej členskú i funkcionársku činorodosť a spoľahlivosť ocenili Matica slovenská, Slovenský zväz žien, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Štátne divadlo v Košiciach a ďalšie spoločenské organizácie.

Členkou MO MS Košice sa Anna Cveková-Bašistová stala v roku 1990. Ako matičiarka rada chodila na matičné podujatia, najmä na Vatru zvrchovanosti na Kojšovskej holi. Rada si tam zaspievala zemplínske, šarišské, ale i „partizánske“ pesničky.

Anna Cveková-Bašistová zomrela v Košiciach 12. januára 2011. Právom ju môžeme zaradiť medzi významné osobnosti v storočnej histórii Miestneho odboru Matice slovenskej Košice.

 

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

MO MS Košice

2019-09-04T14:24:13+00:004 septembra 2019 |Košický kraj|
X