Augustový týždeň tvorivosti pre deti v Dome MS Galanta


//Augustový týždeň tvorivosti pre deti v Dome MS Galanta

Od 12. do 16. augusta 2019 sa konali v Dome MS Galanta Tvorivé dielne, zamerané na ľudové zručnosti.

Je všeobecne známe, že v júli sa zameriavame na maľovanie ovčím rúnom a maľujeme na hodváb a v auguste je to skôr modelovanie z hliny, paličkovanie a doplnková aktivita – výroba náramkov.

Na skupinu detí v počte cca 30 účastníkov sme potrebovali každý deň až 3 lektorky.

Základom bolo modelovanie z hliny. V skupine boli deti, ktoré už s hlinou pracovali, ale aj začiatočníci. Prvým námetom bola výroba slnečníc, ďalší deň sme robili misky, zvieratká, šálky, ale aj rôzne figúrky. Niektoré deti keď skončili presunuli sa na stanovište č. 2, kde sedela pani Oľga z Bratislavy, absolventka viacerých kurzov ÚĽUV, ktorá oboznamovala deti s paličkovaním.

Tretím stanovišťom bola výroba náramkov, kde sa venovala deťom asistentka Katka. Vyrábali viaceré druhy náramkov ktoré tvorili viacerými technikami.

Doplnkovými aktivitami bolo vyfarbovanie mandál, fantastických motívov a hry ako „čelovka“ a futbal s nafukovacou loptou…

Každý deň mali deti množstvo ovocia. Ringlóty, melóny a broskyne, ktoré deťom priniesol pán Ivan zo Šoporne. No a samozrejme zabezpečený bol aj pitný režim.

Na posledný deň sme pozvali profesionálne výtvarníčky pani Ľubu Suchalovú Harichovú a Jozefínu Pavlik z Klubu výtvarníkov ARTTEX z Bratislavy, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Pomohli mladším deťom vytvoriť si vlastné tričko. Od návrhu, ktorý si predkreslili, výber farieb, postupu ale aj rôzne techniky maľovania. Druhá skupina s Katkou – batikovala. Biele tričká pozahybovali, poviazali, upevnili gumičkami a s mojou podporou sme vodu na farbenie dali variť.

Vybrali si fialovú farbu a pripravili šnúry na sušenie tričiek. Po zafarbení a vychladení ich Katka vypláchala a namočila do octovej vody. Každé dieťa s napätím očakávalo, aké obrazce sa na vlastnoručne vyrobenom tričku vytvoria. Výsledok predbehol očakávania. Tričká obdivovali aj výtvarníčky, dokonca pani Joju sme aj inšpirovali.

Na záver krásneho týždňa nasledovalo pripomenutie si 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Slávnostne sme načali Sacherove torty, ktoré deťom pri tejto príležitosti darovala Cukráreň Katica z Horných Salíb. No a nemusím Vám hovoriť, že sme si pochutnali všetci.

Nasledoval kvíz, v ktorom deti odpovedali na otázky o príchode Cyrila a Metoda, hlaholike, dátumu založenia Matice slovenskej, výročia oživotvorenia MS, dátume vzniku Domu MS Galanta, o jeho aktivitách pre deti, ale aj o Trnavskom kraji… Každá správna odpoveď bola odmenená. Od kľúčeniek, pier, vyrobených náramkov, až po hodnotné knihy povestí… na záver som rozdala tým, ktorí nestihli odpovedať papieriky na žuvačky, magnetky MS, perá aj kľúčenky. Všetci boli nadšení…

Týždeň rýchlo ubehol. Deti sa rozlúčili so sľubom, že prídu aj na jesenné kurzy tvorivosti a verím, že nad skvelým táborom budú čerpať ešte dlho krásne spomienky. Tak ako my v Dome MS Galanta.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

??

 

2019-09-04T11:43:08+00:004 septembra 2019 |Trnavský kraj|
X