Beh zdravia v Žarnovici aj k sviatku detí


//Beh zdravia v Žarnovici aj k sviatku detí

Po roku sa opäť konala športová súťaž pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, ktorá sa už zaužívala aj pod názvom „Beh zdravia“. Bolo to už po jedenástykrát čo to športové podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, v spolupráci so Základnou školou na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici. V areáli ZŠ, v posledný májový deň predpoludním, tentoraz súťažilo spolu 119 žiakov I. stupňa, z toho bolo 54 dievčat a 65 chlapcov zo ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici.

 Za letného počasia sa na štartovnú čiaru postupne, podľa ročníkov, postavili zvlášť chlapci i dievčatá. Všetci mali rovnako dlhú trať, a to 260 metrov. Tentoraz začínali najmladší – prváci.

      No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie?

  1. ročník:

– dievčatá (21 súťažiacich): 1. Eliška Ivaničová (1.B), 2. Agáta Tokárová (1.A), 3. Radoslava Miháliková (1.C)

– chlapci (21): 1. Matúš Jančok, 2. Michal Ťažký (obaja 1.B), 3. Matúš Šlosiarik (1.C)

  1. ročník:

– dievčatá (16): 1. Miroslava Miháliková, 2. Michaela Habláková, 3. Alena Slaninová (všetci 2.A)

– chlapci (12): 1. Pavol Tobias (2.B), 2. Martin Kotlár (2.A), 3. Tomáš Šaliga (2.B)

  1. ročník:

– dievčatá (10): 1. Radka Marušková (3.C), 2. Alžbeta Hrnčiarová, 3. Sabina Zúbeková (obe 3.B)

– chlapci (16): 1. Sebastián Mayer (3.C), Jerguš Nemec (3.B), 3. Michal Ziman (3.C)

  1. ročník:

– dievčatá (7): 1. Viktória Pánová (4.A), 2. Petra Maslenová (4.B), 3. Hanka Dudová (4.C)

– chlapci (16): 1 Aleš Kaliak (4.C), 2. Ján Mayer, 3. Samuel Vallner (obaja 4.A).

Tieto trojice boli odmenené medailou a pexesom, ktorého vydavateľom bola MS. Výsledky vyhlásila predsedníčka MO MS  Anna Benčatová a medaily odovzdal tajomník MO MS Jozef Piecka. Všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť, aby si doplnili vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Počas celej súťaže aj tentoraz vládla veľmi dobrá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky. Zaujímavou bola skutočnosť, že druháčke A. Slaninovej sa už v prvých metroch vyzula teniska a tak takmer celú trať bežala len v jednej, no dokázala dobehnúť na 3. mieste.

Za toto športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke, ktorou bola vychovávateľka ŠKD Radomíra Pacalajová (členka výboru MO MS) i jej kolegyni Kataríne Šavoltovej (členke DV MO MS).  Samozrejme, že súťaž mohla byť zorganizovaná len vďaka pochopeniu vedenia školy. Poďakovanie patrí zvlášť všetkým triednym učiteľkám I. stupňa, ktoré zabezpečili účasť jednotlivých tried.

MO MS Žarnovica tak ďalším tohtoročným podujatím, konaným presne podľa plánu, športovou formou priblížil žiakom Maticu slovenskú v roku jej 160. výročia. O tom, že bolo opäť úspešné, niet pochýb. No a súťaž bola už tradične vlastne aj prvým podujatím v Žarnovici pri príležitosti tohtoročného MDD, keď sa konala len deň pred ním.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Prvé štartovali žiačky 1. ročníka

Keď do cieľa dobiehali štvrtáčky (zľava) P. Maslenová, H. Dudová a V. Pánová

24 najúspešnejších súťažiacich

2023-06-01T08:57:25+00:001 júna 2023 |Banskobystrický kraj|
X