Beseda v Bottove


//Beseda v Bottove

Miestny odbor Matice slovenskej v Bottove pripravil na sobotňajšie popoludnie, 22. júna 2024, besedu s MUDr. Petrom Dragijským s názvom Svätopluk a Veľkomoravské záhady. Prítomní si mohli oživiť svoje školské vedomosti, ale tiež sa dozvedieť aj veľa nových poznatkov o Nitrianskom kniežatstve, kráľovi Svätoplukovi či Veľkomoravskej ríši. Prednášajúcemu bola táto téma veľmi blízka a dokázal všetkých zaujať svojim rozprávaním doplneným o mapy z daného obdobia.

Pripomenul aj veľkých rodákov Gemera – Malohontu, o ktorých napísal Ladislav Bartolomeides „… sotva nájdeš vzdelanejšie obyvateľstvo v Uhorsku, ako sú Slováci tohto kraja“. Bustami týchto velikánov sa pomaly zapĺňa Alej významných dejateľov na námestí Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote, ku ktorým v tomto roku má pribudnúť Samuel Vozár.

Ku koncu besedy bola aj hádanka, čo bolo 14. februára. Samozrejme, že deň svätého Valentína nie je správnou odpoveďou. MUDr. Dragijský, ktorý upozorňuje na nedodržiavanie slovenského jazyka či už v rozhlase, alebo v televízii pripomenul, že 14. február 1843 bol dňom vzkriesenia slovenčiny. Žiaľ, tento deň nie je na Slovensku štátnym sviatkom a nenájdete ho ani medzi pamätnými dňami.

Beseda prebiehala vo veľmi príjemnom duchu a prítomní vyjadrili želanie pokračovať v rozpletaní veľkomoravských záhad aj v ďalšej budúcnosti.

Božena Jánošíková, MO MS v Bottove

2024-07-01T15:29:08+00:001 júla 2024 |Banskobystrický kraj|
X