Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára a členovia Literárneho klubu Omega v tvorivej dielni pod Trenčianskym hradom


//Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára a členovia Literárneho klubu Omega v tvorivej dielni pod Trenčianskym hradom

Oneskorene, z dôvodov nám všetkým známych, o to srdečnejšie s neskrývaným záujmom, nadšením a radosťou, že sa stretávame po dlhšom obmedzení, osobne. Slnečné počasie, príjemné prostredie v záhrade Centra pre rodinu pod Trenčianskym hradom, miestom nášho stretnutia, navodilo priam romantickú atmosféru. 

Literárna súťaž  nesie meno trenčianskeho historika, katolíckeho kňaza, rektora piaristického kláštora, aktívneho člena MO MS v Trenčíne a predsedu historického odboru Matice slovenskej, obnoviteľa rehoľného gymnázia, Jozefa Braneckého.

Namietajú, že nemáme dejín.

Národ ktorý žil, má minulosť. Národ, ktorý žije, má minulosť a budúcnosť.

Jozef Branecký : Na cestu/In. Keď rumy ožijú/

Studňa sa tajne s dažďom zhovára, literárna súťaž J. Braneckého s týmto poetickým názvom,  vznikla na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne v roku 1992, v roku 30. výročia úmrtia Jozefa Braneckého.

Spoluorganizátori , medzi ktorých neodmysliteľne patrí Literárny klub Omega s predsedom spisovateľom Jánom Maršálkom, trenčianska odbočka SSS s predsedníčkou  Ing. Margitou Ivaničkovou, Miestny odbor Matice slovenskej  s predsedníčkou Ing. Annou Prnovou, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska s predsedníčkou, poetkou členkou SSS PhDr. Janou Jablonskou, bez zaváhania a jednoznačne prijali pozvanie. Účasť potvrdila a zúčastnila sa aj predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej TSK  Žofia Hrančová. Každoročne prispieva cenami primátora pre ocenených aj mesto Trenčín.

 Prítomných privítala tajomníčka LK Omega Jana Poláková, nakoľko predseda Ján Maršálek sa nemohol zúčastniť, vyjadrila radosť zo stretnutia a z toho, že literárne aktivity mnohých prítomných, neutíchali ani počas obmedzení, práve naopak. Tvorivá dielňa ,ako sme nazvali toto stretnutie ,bolo takým oneskoreným podujatím, v rámci vyhodnotenia 28. ročníka LS. Jozefa Braneckého. Zborník tematických ocenených prác 28. ročníka LS J. Braneckého  bol vydaný pod názvom Kríž je najväčšie znamienko plus, informácia už bola uverejnená a zborník doručený všetkým oceneným.

S finančnou podporou Matice slovenskej, Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne a sponzorov sme vydali aj  zborník „Všetky farby slova“, pre nás matičiarov zvlášť blízky. Zborník je zostavený z literárnych prác dlhoročných prispievateľov do celoslovenskej literárnej súťaže a prác členov spriatelených literárnych klubov. Na tomto stretnutí 3. Júna 2021, slávnostne vyprevadili zborník na cestu k čitateľom  Mgr. Matej Mindár tajomník MO MS v Trenčíne, Mgr. Lýdia Šimková členka MO MS aj  LK Omega a Žofia Hrančová, predsedníčka Krajskej rady MS TSK. Vo svojom srdečnom príhovore zaželala Žofia Hrančová zborníku šťastnú cestu medzi čitateľov a poďakovala všetkým, ktorí aj napriek obmedzeniam dokázali online vyhodnotiť súťaž, poslať oceneným ceny , ďakovné listy aj napriek protipandemickým obmedzeniam, ktoré sa dotkli nás všetkých. V úvode som uviedla, že sa jednalo o tvorivé stretnutie, takže nebola núdza o literárne prejavy. Vypočuli sme si báseň Jaroslava Daniša a Ľuboša Marettu. Centrum pre rodinu, ktoré nám poskytlo záhradný priestor, zaujalo básnika Ľuboša Marettu a výsledkom je báseň Rodina.

Prístavom z papiera, zakaždým svieže

oprie sa v pohodlí skúšaná duša

v nečase osvetlí majáka veže

pofúkať zranenia hojením skúša /úryvok/.  

V závere uvádzam z  predslovu zborníka slová predsedníčky MO MS v Trenčíne Ing. Anny Prnovej:

Hneď na začiatku musím spomenúť, že práce v zborníku, neboli v našej súťaži ocenené a nie sú tak „technicky vyspelé “, vypracované a literárne hodnotné ako diela ocenených autorov. Sú to však výpovede ľudí, ktorí vekom nadobudli poznatky a bohaté životné skúsenosti. Ľudí, ktorí niesli svoje veľké a malé kríže a pasovali sa so životnými problémami vlastným spôsobom. A preto, že im  téma bola veľmi blízka  a rozhodli sa zdieľať  ju s ostatnými, zaslali nám svoje príspevky.“/úryvok/

Jana Poláková

 MO MS v Trenčíne

Bez jazykovej korektúry

2021-07-06T18:34:54+00:0030 júna 2021 |Trenčiansky kraj|
X