Čaro slova na ZŠ Michala Tareka v Abraháme


//Čaro slova na ZŠ Michala Tareka v Abraháme

Môže mať človek krajší zážitok zo Základnej školy Michala Tareka v Abraháme  ako je súťaž v prednese poézie jej žiakov? Myslím, že nie.

11 žiakov prvého stupňa Základnej školy Michala Tareka súťažilo v prednese poézie. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, až na jedného  veľmi šikovného žiaka 3. ročníka základnej školy, ktorý súťaž suverénne vyhral. Je ním Ondrík Lukačovič, ktorý svojim prednesom zaujal všetkých členov poroty a prítomných účastníkov.

Na druhom mieste sa umiestnila Miriam Florkovičová, žiačka 3. ročníka a na treťom mieste Grétka Dlugošová, žiačka 2. ročníka Základnej školy Michala Tareka.

Žiaci nás svojim prednesom presvedčili o tom, že v nich rastie nádej dobrej reprezentácie našej školy aj na ďalších súťažiach, či už okresnom alebo krajskom kole, kde im samozrejme želám veľa úspechov a to najlepšie umiestnenie.

Žiaci 1. ročníka vystúpili nesúťažne, avšak aj v nich je veľký potenciál školy, nakoľko je medzi nimi veľa šikovných  a smelých detí, ktorým pripravený program nerobil problémy a zvládli ho na jednotku.

Poďakovanie patrí  pani učiteľkám, ktoré žiakov na súťaž pripravili, osobitne učiteľke Mgr. Zdenke Lizákovej, ktorá celú súťaž zorganizovala a uvádzala.

Všetci súťažiaci boli odmenení. Ceny venovala ZŠ Michala Tareka, ZRPŠ pri základnej škole a  Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme. Bez sladkostí nezostali ani žiaci, ktorí svojich rovesníkov prišli podporiť.

Na záver sme  vyslovili presvedčenie, že sa o rok na „Čare slova“ opäť radi stretneme, veď tá naša slovenčina je naozaj krásna reč, ktorá sa dá pretaviť do čarovných slov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2023-03-16T21:11:15+00:0016 marca 2023 |Trnavský kraj|
X