Čas letí jak vtáci nedozierní…


/, Správy z krajov/Čas letí jak vtáci nedozierní…

Začiatkom februára v Dome kultúry v Dolnom Ohaji pri slávnostnom obede rodinní príslušníci a priatelia si pripíjali na pevné zdravie Vojtecha Porubského, ktorý sa dožíva v týchto dňoch významného životného jubilea. Statočný človek, predseda MO MS v Dolnom Ohaji od roku 1970.

Vlastenectvo v chápaní Matice slovenskej je predovšetkým činorodosť, obetavosť, dobrovoľníctvo, činy a skutky, do ktorých vyúsťuje pocit hrdosti či láska k vlasti a národu, vlastenectvo a kultúrnosť v tom najširšom chápaní.

A Vojtech Porubský túto myšlienku napĺňa do slova a do písmena. Láska k rodnej dedovizni mu skutočne bola pohnútkou pre jeho nadšenú celoživotnú aktivitu. Patril k zástupu prvobežcov, ktorí po roku 1989 vierou v seba a vo svoj národ verili vo zvrchované Slovensko.

Kriesil zabudnuté hodnoty folklóru a rýdzich osobností svojho rodného kraja.

Zaujala ho osobnosť Juraja Holčeka, rímskokatolíckeho kňaza, národnokultúrneho pracovníka, autority nášho národného obrodenia, ktorý stál pri zrode Matice slovenskej, staral sa o rozvoj kultúry a vzdelanosti nášho ľudu. Pôsobil 17 rokov na fare v Dolnom Ohaji – s filiálkou v obci Hul. Patril medzi ľudí, ktorí medzi prvými nastolili otázku potreby škôl a vzdelávania v slovenskom jazyku a následne sa zaslúžil aj o vznik škôl, ako aj o spôsob vzdelávania na školách. Po celý život patril k tým Slovákom, ktorí podporovali slovenské národnoobrodenecké hnutie.

Vojto Porubský pokračoval akoby v šľapajach Juraja Holčeka, národného buditeľa, a zorganizoval súťaž v prednese ukážok zo slovenskej poézie pod názvom „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš“, aby poukázal na krásu a ľubozvučnosť slovenského slova.

Venoval sa režírovaniu divadelných hier pre dospelých a deti. Ako herec sa predstavil mnohokrát v divadelnej hre Kamenný chodníček, no jeho najobľúbenejšou hrou bola postava Jána v dráme Matka od autora J. Barča Ivana. Spevácky zbor Juraja Holčeka, v ktorom spieval, vystupoval nielen v Novozámockom regióne, ale aj po celom Slovensku i zahraničí. Rôzne športové podujatia ako Zober loptu, nie drogy!, šachový turnaj o pohár predsedu MO MS, stolnotenisový turnaj a ďalšie aktivity napĺňali jeho život .

V týchto dňoch sa pripravuje s divadelným súborom zavítať v rámci matičných aktivít do Majcichova. Šťastné chvíle jeho života vytvárajú jeho najbližší a vnúčatá, s ktorými trávi čas, kedy len môže.

Možno len vyjadriť obdiv jeho osobnej statočnosti, vzdať úctu a vďaku za všetko, čím obohatil svoju obec, kraj, Slovensko, ktoré je jeho trápením, šťastím, chlebom so soľou.

Vážený a milý náš jubilant,

k významnému životnému jubileu s úprimnou úctou k Tvojej mnohovýznamnej činnosti prajeme zdravie, životnú pohodu, osobné šťastie, radosť a lásku svojich najbližších a veľa energie.

PhDr. Libuša Klučková

2020-03-02T16:23:25+00:002 marca 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X