Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice opäť na Základnej škole v Sľažanoch


/, Správy z krajov/Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice opäť na Základnej škole v Sľažanoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (26. október) už po 16. rok vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

 V Základnej škole Sľažany sme sa po konzultácii s Domom Matice slovenskej v Nitre, ktorý je už posledných päť rokov partnerom podujatia, rozhodli tému uchopiť cez čitateľskú otázku adresovanú našim žiakom – Dá sa odlíšiť pravda od klamstva?

Naša škola je pravidelným účastníkom celoslovenského projektu, v ktorom sa snažíme o priblíženie aktuálnych tém žiakom. Vybavenosť školy je z hľadiska knižných publikácií na veľmi dobrej úrovni, pričom disponujeme vlastnou priestrannou školskou knižnicou. Systematicky sa snažíme dopĺňať knižný fond o nové atraktívne knihy pre žiakov, ale aj pedagógov. Spoločným cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu, či poznávaniu nového. Tému sme však zámerne rozšírili aj o budovanie kritického myslenia žiakov starších ročníkov. V súčasnosti  naše vedomie zahlcuje množstvo neoverených informácií, hoaxov, klamstiev. Aj dospelému je veľmi ťažké sa v nich vyznať. A čo naše deti? Vedia si vyberať vhodné informácie? Dokážu odolať nepravde? Je to veľmi ťažká úloha. Práve preto sme aj v  tomto ročníku opäť požiadali o spoluprácu Dom Matice slovenskej v Nitre, ktorý spolu s nami pre žiakov pripravil zaujímavú aktivitu. S autormi knihy Klikal som a čítal som – Marekom Jurkovičom a Jánom Kurincom, sme sa prelúskali krátkym manuálom k faktom a výmyslom. Zadané informácie sme si overovali v encyklopédiách, knihách, pracovali so zdrojmi.

Aj keď sme spoločne aktivity pripravovali v časovom predstihu, situáciu nám skomplikovali aktuálne nariadenia v súvislosti s dištančnou výučbou. Aj napriek tomu sme si poradili. Žiaci I. stupňa  sa zúčastnili aktivít v školskej knižnici a v triedach. Žiaci II. stupňa pracovali s pedagógmi dištančne a vypracované zadania zasielali. Všetci žiaci si prečítali knihu, zisťovali si údaje o autoroch, prezreli si na internete tvorbu Jána Kurinca a oboznámili sa s profesiou ilustrátora. Súčasťou bola aj príprava informačného panelu na školskej chodbe a v školskej knižnici.

Na podujatí odborne spolupracovali Mgr. Ján Kurinec, autor, ilustrátor a grafik spolu s manželkou doc. PaedDr. Vladimírou Kurincovou Čavojovou PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Ich výstupom bolo zhotovenie originálneho edukačného materiálu – manuálu overovania informácií pre detského čitateľa. Takto vznikla aj výborná učebná pomôcka pre pedagógov, vďaka ktorej pomocou krátkych bodov dokážu postupne deti učiť kritickému mysleniu nielen počas tohto podujatia, ale kedykoľvek pri práci s textom.

Za podporu podujatia a rozšírenie nášho knižného fondu ďakujeme Jánovi Kurincovi a Domu Matice slovenskej v Nitre.

Mgr. Beáta Karáčová

pedagóg ZŠ Sľažany, predsedníčka MO MS Sľažany

2020-11-19T14:14:08+00:0019 novembra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X