Cena Matice slovenskej za záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky Dom ľudového bývania


//Cena Matice slovenskej za záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky Dom ľudového bývania

Dňa 24. augusta 2019 sa konal 9. ročník festivalu Lóťanské folklórne slávnosti. Pri tejto príležitosti Matica slovenská udelila ocenenie Jozefovi Galbavému, predsedovi občianskeho združenia Dom ľudového bývania. Zaujímavosťou slávností tento rok bolo, že hoci nešlo o matičné podujatie, predstavili sa na ňom všetko matičné folklórne skupiny a súbory, ktoré sú aktívne pri miestnych odboroch alebo sú priamo kolektívnymi členmi Matice slovenskej. Návštevníci mohli vidieť rozmanitosť folklóru a krojov až z piatich okresov, a to Nové Zámky, Komárno, Nitra, Levice a Topoľčany. Účasť vyše 400 návštevníkov potvrdzovala, že organizátori dramaturgicky siahli po kvalitných účinkujúcich. Lákadlom bol určite aj tohtoročný hlavný hosť profesionálny folklórny súbor Zobor z Nitry.

Lóťanské folklórne slávnosti sú však výnimočné pre priestor, v ktorom sa odohrávajú. Dom ľudového bývania je ako občianske zduženie každoročným organizátorom podujatia a práve humno gazdovského hlineného domu poskytuje autentické prostredie na takého využitie. Za záchranu a obnovu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky, ktorá dokumentuje bývanie na juhu Slovenska, navrhol predseda Matice slovenskej Marián Gešper udeliť Jozefovi Galbavému Striebornú medailu Matice slovenskej. Na podujatí ju v jeho mene za MS odovzdali Vašek Valenta a Veronika Bilicová. Za Miestny odbor MS Veľké Lovce vyjadrila poďakovanie za ďalšieho oceneného člena jeho predsedníčka Mária Rapavá. Zvlášť vyzdvihla činnosť J. Galbavého, ale aj dobrovoľnú činnosť ostatných členov členom Domu ľudového bývania a vzájomnú spoluprácu oboch združení.

Ocenený je členom MS od roku 1992. Zo svojho rodinného dedičstva s pomocou obce Veľké Lovce, Nitrianskeho samosprávneho kraja, ostatných inštitúcií, ale predovšetkým vlastnými rukami za pomoci svojich priateľov, dokázal vytvoriť súkromné múzeum, ktoré nezištne sprístupňuje širokej verejnosti. Obec Veľké Lovce vydala obsiahlu dokumentáciu o činnosti J. Galbavého a vyzdvihla jeho zásluhy na budovaní kultúrneho dedičstva.

Na 9. ročníku folklórnych slávností vystupovali detské matičné súbory Fialka z Veľkých Loviec a Tekovanček zo Starého Tekova. Medzi dospelými súbormi, ktorých členmi sú však aj deti a mládež sa predstavili Spevácka skupina Tradícia z Dražoviec a folklórny súbor Rebeli z Komárna. Dospelých účinkujúcich doplnili folklórny súbor Radosť z Veľkých Loviec, Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian a folklórny súbor Zobor z Nitry.

V nedeľu 25. augusta 2019 bola v rímsko-katolíckom kostole Materstva Panny Márie obetovaná svätá omša za šíriteľov folklóru, kde prispeli spevom FS Lóťanská dolina.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh celej akcie.

 

Mária Rapavá,
predsedníčka MO MS Veľké Lovce

Fotografie a článok dostupné aj na: https://www.facebook.com/pg/dmsnitra/photos/?tab=album&album_id=929047754095577

 

 

Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian. Autor fotografie:  V. Bilicová

Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian. Autor fotografie:  V. Bilicová

Ocenený Jozef Galbavý, ku gratulantom sa s poďakovaním pripojili za Dom MS Nitra a Šurany riaditeľka Veronika Bilicová a predsedníčka MO MS Veľké Lovce Mária Rapavá.  Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Ocenený Jozef Galbavý, ku gratulantom sa s poďakovaním pripojili za Dom MS Nitra a Šurany riaditeľka Veronika Bilicová a predsedníčka MO MS Veľké Lovce Mária Rapavá.  Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Striebornú cenu Matice slovenskej Jozefovi Galbavému odovzdal Vašek Valenta. Autor fotografie: M. Németh

Striebornú cenu Matice slovenskej Jozefovi Galbavému odovzdal Vašek Valenta. Autor fotografie: M. Németh

Domáci detský folklórny súbor Fialka. Autor fotografie: V. Bilicová

Na tohtoročné slávnosti zavítalo vyše 400 návštevníkov. Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Na tohtoročné slávnosti zavítalo vyše 400 návštevníkov. Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Folklórna skupina Tradícia z Dražoviec. Autor fotografie:  M. Kurucová Kasášová

Folklórny súbor Rebeli z Komárna.  Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Domáci folklórny súbor Lóťanská dolina.  Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Domáci detský folklórny súbor Fialka. Autor fotografie: V. Bilicová

Detský folklórny súbor Tekovanček zo Starého Tekova. Autor fotografie: M. Kurucová Kasášová

Hlavný hosť folklórny súbor Zobor z Nitry. Autor fotografie:  M. Kurucová Kasášová

2019-09-05T13:35:00+00:005 septembra 2019 |Nitriansky kraj|
X