Cena starostu obce Lehota pre Daniela Pavela


/, Správy z krajov/Cena starostu obce Lehota pre Daniela Pavela

Miestny odbor v Lehote si v týchto dňoch pripomína 10 rokov od obnovenia činnosti.

Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Lehota Ing. Daniel Pavel získal Cenu starostu obce Lehota. Minulú sobotu si plánoval miestny odbor v Lehote pripomenúť 10. výročie od oživotvorenia svojej činnosti za účasti všetkých svojich členov. Kvôli tomu, že sa oslavy konať nemohli, starosta obce Lehota Radoslav Kriváček cez sociálne siete zverejnil udelenie ceny D. Pavelovi. Cenu za mimoriadny občiansky a celospoločenský prínos v oblasti kultúry, rozvoja miestneho povedomia, popularizácii lokálnej histórie a úspešnej reprezentácie obce Lehota bude predsedovi MO slávnostne odovzdaná po uvoľnení opatrení.

Miestny odbor Matice slovenskej v Lehote sa aktívne podieľa na mapovaní regionálnej histórie s dôrazom na obec Lehota. V spolupráci s obcou vydal už viaceré historické publikácie. V septembri popularizoval verejnosti výskum unikátnej náhodne objavenej pánskej tehelne, ktorej priebeh archeologického výskumu je zachytený na novom infobode obce.

V spolupráci s obcou vydal už viaceré historické publikácie. Zároveň sa jeho členovia venujú folklóru cez matičné kolektívy Spevokol MO MS Lehota a Lehotská štvorka. Ani v tejto oblasti matičiari nič nedlhujú výskumnej a zberateľskej práci. Spomeňme naposledy vydaný spevník Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia, staršiu rekonštrukciu Lehotskej svadby alebo spolu šesť doteraz vydaných CD nahrávok ľudových piesní. Pod miestnym odborom pôsobí aj Matičný klub mladých, ktorý sa aktívne venuje komunitnému životu, ale aj dobrovoľnej pomoci viacerým obecným organizáciám. Za desať rokov svojej novej činnosti sa Miestny odbor Matice slovenskej Lehota  pod vedením D. Pavela zaradil medzi najväčšie odbory na Slovensku.

Blahoželáme k udelenému oceneniu a predsedovi MO MS ďakujeme za jeho systematickú, precíznu, obetavú prácu, nadšenie a zodpovednosť v uvedomovaní si dôležitosti výskumu v oblasti skúmania histórie a tradícií. Poďakovanie však patrí všetkým členom, ktorí sa podieľajú na matičnej činnosti a aktivitách, ale aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú lehotskú matičnú komunitu. Zvláštne poďakovanie patrí starostovi obce Lehota Radoslavovi Kriváčkovi za jeho celkovú výraznú podporu MO.

Po uvoľnení opatrení si spoločne pripomenieme okrúhle výročie a na návrh MO MS a Domu MS v Nitre odovzdáme ostatné matičné ocenenia.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

Autor fotografie Radoslav Kriváček

Sprava starosta obce Lehota R. Kriváček a predseda MO MS Lehota D. Pavel, autor fotografie Milan Balla

 

2020-11-03T18:54:23+00:003 novembra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X