Cenu mesta Košice udelili aj košickému matičiarovi


//Cenu mesta Košice udelili aj košickému matičiarovi

14. mája 2018 sa v sále historickej radnice v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení. Cenu mesta Košice si prevzalo sedem výnimočných ľudí. Oceňovanie je už tradične súčasťou osláv spojených s Dňom mesta Košice. Práve 7. mája 1369 bola mestu Košice udelená prvá erbová listina.

Kráľ Ľudovít Veľký ju ako prvý panovník v Európe udelil mestu Košice ako vôbec prvému mestu – právnickej osobe. Udeľovanie najvyšších mestských ocenení sa v krajskom meste uskutočňuje každý rok. V tomto roku to bolo už po 24. raz. Po prvý raz v histórii udeľovania cien sa tejto pocty dostalo košickému matičiarovi – predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach –M.Č. Myslava plukovníkovi v.v. Ing. Františkovi Mrvovi. A to všetko za jeho dlhoročnú činnosť pri rozvoji národnej kultúry , hlavne prácu s mládežou , nielen v Košiciach , ale aj v celom Košickom a Prešovskom kraji.

Ako konštatovala deväťčlenná komisia pri výbere z dvadsiatich piatich kandidátov, bol navrhnutý na toto významné ocenenie a následne to jednohlasne schválilo mestské zastupiteľstvo, plk. v. v. Ing. František Mrva hlavne pre tieto jeho matičné aktivity:

Plukovník František Mrva je vojakom vo výslužbe, no aj na zaslúženom odpočinku je naozaj aktívny. Je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach MČ Košice- Myslava a angažuje sa v kultúrnej oblasti. Založil krajské matičné festivaly slovenských rozprávok a povestí, slovenskej ľudovej, rusínskej a rómskej piesne, amatérskeho divadla, ale aj rozprávok v podaní košických materských škôl a materských škôl z celého Košického kraja. Každého ročníka sa zúčastňujú stovky žiakov a študentov základných, stredných škôl a gymnázií nielen z mesta Košice, ale aj z celého Košického a Prešovského kraja. Už desať rokov aj s mestom Košice organizuje charitatívne podujatia pre deti na košickej detskej onkológii DFN v Košiciach, a od roku 2004 organizuje koncerty pre detské domovy a sociálne zariadenia v meste Košice . Plukovník . v. v. Ing. František Mrva podujatia organizuje vo svojom voľnom čase a takmer všetky výdavky spojené s organizáciou krajských matičných festivalov, vrátane nákupu cien hradí sám…

Nedá nám spomenúť dôležitú skutočnosť, že na tejto cene, ktorú pre predsedu MO MS Košice – Myslava plukovníka .v .v. Ing. Františka Mrvu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, má veľkú zásluhu aj naše Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktoré je spolu organizátorom krajského matičného festivalu „Rómska pieseň“, spoluorganizátorom vianočných koncertov pre košické detské domovy a sociálne zariadenia v Košiciach, ale aj dlhé roky s našim Orchestrom ľudových nástrojov, spolu s ním a mestom Košice organizujeme tak potrebné charitatívne podujatia na detskej onkológii DFN v Košiciach. O účasti muzikantov z nášho SHDK v Košiciach na Matičných dňoch, ktoré dlhé roky organizujeme spolu s MO MS v Košiciach – Myslave už ani nebudeme hovoriť.

V Košiciach 14. mája 2018

zriaďovateľ Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach a 1.podpredseda MO MS v Košiciach MČ Myslava

PaedDr. Gejza Adam, PhD

 

Fotogalérie z udeľovania cien :

Foto č. 1 – 4 – fotografie zo slávnostného ceremoniálu udeľovania ocenení mesta Košice. Medzi prvými gratulantmi bola jeho šarmantná manželka Evička Mrvová.

2020-06-11T10:38:39+00:0011 júna 2020 |Košický kraj|
X