Česť ich pamiatke…


//Česť ich pamiatke…

30.8.2022 krátko po 14.tej hodine popoludní si predstavitelia samosprávy Bardejova, ako aj ďalší pozvaní hostia uctili pamiatku hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) položením pietnych vencov k Pamätníku vďaky.

SNP patrí k jednej z kľúčových udalostí novodobej histórie Slovenska, jeho odkaz je aktuálny najmä v týchto ťažkých a pohnutých časoch, a hrdinstvo, ktoré najmä jeho priami účastníci pred 78.mi rokmi prejavili nesmie byť nikdy zabudnuté.

Nezabúda ani Matica slovenská v Bardejove, ktorá svojou dnešnou  na pietnom stretnutí organizovaným  mestom Bardejov, vysiela smerom k verejnosti jasný signál, že uznáva a ctí hodnoty Povstania, že si váži pamiatku jeho hrdinov.

Účastníci pietneho zhromaždenia sa poklonili aj pamiatke obetí pri Pamätníku holokaustu a pri pamätníku SNP v obci Kríže, kde Matica slovenská zabezpečila kultúrny program pri Pamätníku SNP a tiež pre divákov pri Obecnom úrade Kríže, kde symbolicky zapálili Vatru na tzv. Partizánskej lúke. V spolupráci s obcou Kríže, Matičným klubom heligonkárov a sólistkou Máriou Chomovou a akordeonistom  Františkom Palšom odznelo v piesni…

Tichá noc, tmavá noc krásna je.
Partizán na horách bojuje.
Mesiačik, ten celú noc nejde spať,
s partizánom musí stráž držať.

Keď vyjde partizán von z hory,
srdce mu bojove zahorí.
Slováci, poďte všetci do boja,
vlasť naša slovenská nás volá!

Národ náš slovenský, nie si sám.
Na horách stráž drží partizán.
Tam bojujú Češi a Slováci,
bratia Rusi, Srbi, Poliaci.

Hlboký odkaz Slovenského národného povstania je stále živý. Česť ich pamiatke!

Mgr. Gabriela Kaščáková

 

 

2022-11-22T13:58:33+00:0022 novembra 2022 |Prešovský kraj|
X