Cestami Štefana Mišíka 6


//Cestami Štefana Mišíka 6

„Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti. Láska je vysvetlením všetkého.“      sv. Ján Pavol II.

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves v spolupráci Cirkevného Gymnázia Štefana Mišíka Spišská Nová Ves a Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha Martin, dňa 13.9. 2023  so študentmi vycestoval do Spišského Podhradia. Cieľom ich poznania bolo cirkevné mestečko Spišská Kapitula. Študentské roky Š. Mišíka na kňazskom seminári 1863 – 1868, kde mu 26.7. 1868  bola udelená sviatosť kňazstva. Posledné pôsobisko jeho  zvolenia 16.4.1919 za kapitulárneho vikára. Katedrálu sv. Martina opustil po 102 dňoch  pôsobenia o 3 hodine  ráno  dňa 27.7. 1919 a pochovaný je tu na cintoríne. Po problémoch s presnosťou dopravy, sme za krásneho slnečného dňa  vystúpili z autobusu, kde naše oči  videli ako prvé vežičky katedrály. Mali sme zabezpečeného toho najlepšieho sprievodcu,  nášho odborného garanta Vladimíra Olejníka,  ktorý nás už čakal. Najprv sme prešli  budovu Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, priestory v ktorých sa mohol pohybovať a  vzdelávať  aj Š. Mišík. Zaujal nás  archív, pozreli sme si  písomnosti, ktoré nám priblížili jeho životné etapy. Hľadali sme spresnenie  jeho dátumu narodenia, žiaľ aj tu sa rôznia. Prehliadka Biskupského paláca nám  priblížila autentickosť prostredia,  ktorého sa Š. Mišík  dotýkal ako vikár. Obdivovali sme, okrem iného, jediné sakrálne dielo Martina Benka,  na ktorom zobrazil  Oravu,  Spiš a Liptov, oblasť patriacu do Spišskej diecézy –  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie. Románsko – gotická Katedrála sv. Martina, zapísaná 1993 do  zoznamu svetového dedičstva UNESCO nám ukázala svoju nádheru, umocnenú výkladom V. Olejníka. Katedrála s hlavným oltárom sv. Martina a z ďalších šiestich  je Oltár Korunovanie Panny Márie  starý vyše 500 rokov. Zaujímavá je  aj netradičná svetská, nástenná maľba z roku 1317. Obnovenú barokovú Biskupskú záhradu o rozmeroch 129 X 71.5 m oddelenú  múrmi, ktorej  dal  v roku 1741 spišský prepošt František Barkócy podobu parku. A už sa blížime k záveru našej prehliadky. Stojíme pri hrobe Š. Mišíka, s pietou kladieme venček a zapaľujeme sviečku. S pánom V. Olejníkom sa s veľkou vďakou lúčime,  naše kroky smerujú k autobusovému nástupišťu a na obzore  sa nám  v celej svojej kráse ukázal Spišský hrad.

Mgr. J. Prochotská

 

 

2023-09-18T11:05:38+00:0018 septembra 2023 |Košický kraj|
X