Chorvátsky pozdrav krajanov z Meduriča


//Chorvátsky pozdrav krajanov z Meduriča

Sú dni, kedy sa človek  vracia do minulosti a spomína na ľudí, ktorí pre neho znamenali veľmi veľa. Práve oni v odhodlaní prekonávali prekážky života, v ktorom zanechali pre nás trvalé stopy svojich snov. Medzi také nezabudnuteľné chvíle, v ktorých prejavovali svoju oduševnenosť a srdečnosť k ľuďom, ktorí si vážia svoju rodnú zem a vracajú sa pravidelne na ňu, patria vzájomné stretnutia krajanov z Chorvátska s našimi občanmi. Vo štvrtok 23.02.2023 Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej zorganizoval vo veľkej sále Domu kultúry priateľské posedenie krajanov, rodinných príslušníkov, priateľov a matičiarov z mesta Medurič a Trstenej. Po hymnickej piesni: ,,Kto za pravdu horí“, predsedkyňa Mgr. Frančeková Jana srdečne privítala všetkých prítomných. Krajanského stretnutia sa zúčastnila primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, predseda Matice slovenskej v Meduriči Jozef Jozefčík, predsedkyňa Jednoty dôchodcov Eva Branická, predseda Združenia nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých osôb Ing. Miroslav Rabčan a čestný predseda MO MS v Trstenej Ing. Augustín Šinál. Na úvod vo svojom príhovore pani primátorka vyzdvihla dlhoročnú krajanskú spoluprácu ako aj možnosť krajanov navštíviť zaujímavé historické miesta Trstenej ako je Vilčeková kúria, priestory trstenskej  keramiky a pod. Program pokračoval nádherným vystúpením žiakov ZUŠ v Trstenej pod vedením pána riaditeľa Mgr. Jozefa Tretinu. Umelecký zážitok z tanečných vystúpení, melódií hraných na hudobných nástrojoch ako aj spevu bol u prítomných mimoriadne pozitívny. Svojim vystúpením žiaci krásou hraných  a spievaných tónov navodili neuveriteľne veľmi dobrú, veselú náladu. Srdečne ďakujeme. Predsedkyňa následne poďakovala všetkým sponzorom a mestu Trstená za možnosť zrealizovať toto krajanské stretnutie. Prítomným odovzdala pozdrav od riaditeľa Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a zároveň podpredsedu MS Bc. Mareka Nemca, ktorý im ako darček poslal knihy z Vydavateľstva MS z Martina a Slovenské národné noviny, ktorým sa krajania potešili. Ďalej pokračovala slovami nádhernej piesni :,,Môj rodný kraj“ a priblížila začiatky krajanskej spolupráce pred 25. rokmi. Medzi tými, ktorí stáli na jej začiatku, boli pán Ján Motýľ s manželkou z Liesku, Ing. Jozef Fábry, Gustáv Socháň a Ľubomír Lucký. Všetci, hoci už nie sú medzi nami, boli za udržiavanie tradícií, rozvíjanie a upevňovanie ľubozvučnej slovenčiny, vzájomnej spolupráce, spoznávanie rodnej hrude predkov, krás Oravy a celého Slovenska. K prehĺbeniu vzťahu k Orave pani Darina Mokrá začala spievať pieseň: ,,Na tej našej Oravienke“. Spev prítomných silnel a šíril sa celou sálou. Niečo neuveriteľné, človek v takýchto chvíľach prežíva hlboké emócie so zimomriavkami na tele. Malým darčekom pre Chorvátov od nás bol pozdrav a príhovor v chorvátčine od PhDr. Zuzany Záhradníkovej. K umocneniu slávnostnej atmosféry prispela Ing. Margita Kapitánová básňou od  Milana Rúfusa : ,,Modlitba za Slovensko“. Aj čestný predseda Ing. Augustín Šinál zarecitoval báseň o rodnej zemi a Slovensku. Je obdivuhodné s akou istotou, láskou a nadšením prednesie básnikove slová vo svojich takmer 90. rokoch. Vyjadrujeme úctu a obdiv jeho recitačnému talentu. Príhovorom ďalej pokračoval predseda MS v Meduriči pán Jozef Jozefčík, ktorý prítomným odovzdal srdečný pozdrav od svojich rodákov, matičiarov. Poďakoval za srdečné privítanie a bohatý program. Verí v ďalšiu spoluprácu a udržiavanie krajanských vzťahov. Nášmu vzácnemu hosťovi pánu Jozefčíkovi sme práve jeho narodeninový deň skrášlili sladkým prekvapením, čo ho veľmi dojalo . Následne nám 2 ľudové piesne zanôtila  folklórna mužská skupina z Meduriča. Záverečné chvíle krajanského matičného stretnutia spríjemňovala prítomným skupina helingonkárov z Čimhovej pod vedením pána Ľudovíta Šálku, ktoré trvalo do neskorších večerných hodín. Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej priateľskej krajanskej atmosféry.

Mgr. Frančeková Jana, MO MS Trstená

fotodokumentácia Ing. Peter Kristofčák

 

 

2023-03-06T13:10:12+00:006 marca 2023 |Žilinský kraj|
X