Členská schôdza Miestneho odboru MS v Partizánskom


//Členská schôdza Miestneho odboru MS v Partizánskom

Ako to v prvých mesiacoch roka býva zvykom, spoločenské organizácie mávajú svoje výročné schôdze, snemy či zhromaždenia. V stredu 17. apríla 2024 sa v spoločenskej miestnosti Strednej odbornej školy uskutočnila členská schôdza Miestneho odboru (MO) Matice slovenskej v Partizánskom. Zúčastnilo sa na ňom 107 členov a jeden pozvaný hosť z ústredia. O kultúrny program sa postaral detský folklórny súbor.

Zhromaždenie otvorila a viedla Anna Gavliaková, ktorá privítala všetkých účastníkov a predstavila hosťa, ktorým bol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár. Na úvod vystúpil s kultúrnym programom Detský folklórny súbor Slniečko. Ten má 33 členov, z ktorých časť sa venuje spevu a časť tancu. Dnes sa matičiarom predstavilo šesť mladých speváčok sprevádzanými harmonikárom. Prítomní si v dlhšom programe vypočuli osem ľudových piesní, za ktoré odmenili mladých účinkujúcich potleskom.

Predsedníčka MO Jana Benušková prečítala správu o činnosti miestneho odboru za minulý rok. Podarilo sa zorganizovať viacero zájazdov spojených s návštevou divadelných predstavení v Nitre, Martine a Komárne. Veľmi vydarený bol poznávací výlet na hrad Červený Kameň a do Modry s exkurziou vo výrobni svetoznámej majoliky. V pamäti utkvela aj celodenná návšteva Komárna s prezretím si komárňanskej pevnosti, baziliky sv. Ondreja, Nádvoria Európy a večernou návštevou muzikálu Milenky. V Martine sa členovia MS zúčastnili na Celonárodných slávnostiach k 160. výročiu založenia Matice slovenskej. V rámci spolupráce so základnými školami v našom meste a s mestskou knižnicou sa pravidelne organizujú podujatia pre deti. Ide o rôzne literárne a výtvarné súťaže alebo tvorivé veľkonočné a vianočné dielne s výrobou ikebán, zdobením kraslíc a perníkov. Matičiari sa osemkrát zúčastnili na spoločenských akciách, či už išlo o výročie narodenia M. R. Štefánika, oslobodenie mesta, výročie SNP a ďalšie. Predsedníčka ďalej pripomenula, že 15. mája uplynie 75 rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej. Tu sa prihlásil hosť Vlastimil Uhlár a uviedol zatiaľ neznámu informáciu, že vznik miestneho odboru sa datuje už do roku 1941, o čom má aj písomné dokumenty. Takže podľa nich bude mať náš odbor nie 75, ale až 83 rokov, a to 24. apríla, teda práve v týchto dňoch.

Rokovanie členskej schôdze pokračovalo správou o čerpaní finančných prostriedkov, ktorú predniesla Mária Kopecká, a správou Dozornej rady. Zároveň zaznelo poďakovanie mestu Partizánske a Ústrediu MS za finančné príspevky, ktoré sa používajú na ušľachtilú činnosť – zvyšovanie národného povedomia, upevňovanie vlastenectva a podporu kultúrneho vyžitia členov a sympatizantov Matice. Predsedníčka MO spolu s Evkou Nahálkovou predniesli plán činnosti na rok 2024, ktorý po diskusii a doplnení Členská schôdza schválila. Naplánované je zorganizovanie literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl, absolvovanie výstavy, prehliadka Nitry a návšteva muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť, posedenie pri guláši a hudbe v areáli hvezdárne. Jednodňové výlety budú smerovať do Trenčína a ku kláštoru na Skalke, do Banskej Bystrice alebo do Oponíc s prehliadkou Apponyiho knižnice a kaštieľa. Pre deti zo sociálne slabších rodín sa pripravia balíčky, znovu sa zopakujú detské tvorivé dielne s výrobou ikebán.

Za dlhoročnú aktívnu činnosť bol Márii Kováčovej udelený ďakovný list a kytica kvetov. Čo sa týka členskej základne, v súčasnosti má miestny odbor 213 členov, z toho 210 riadnych, jedného čestného a dvoch kolektívnych členov – DFS Slniečko a Mužský spevácky zbor z Veľkého Klíža. Plénum odhlasovalo zvýšenie členského príspevku od budúceho roku z dvoch na tri eurá s tým, že kto chce, môže prispieť aj vyššou sumou. Hosť Vlastimil Uhlár v rámci diskusie ocenil bohatú činnosť nášho odboru, najmä zájazdy za historickými pamiatkami, návštevy kultúrnych podujatí a prácu s mládežou. Po schválení uznesenia bola dvojhodinová schôdza ukončená zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí.

Ľubo Mazán

 

2024-05-14T14:27:52+00:0014 mája 2024 |Trenčiansky kraj|
X