Čože je to osemdesiatka


//Čože je to osemdesiatka

Mgr. Rudolf Hanuštiak – 19 rokov učiteľ matematiky a hudobnej výchovy, 9 rokov metodik a vedúci Okresného pedagogického strediska v Rožňave, 12 rokov riaditeľ Základnej školy v Gemerskej Polome, tanečník, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní, akordeonista, hudobník v tanečnej hudbe (trúbka, harmonika, klávesy, gitara), viedol spevácke zbory a folklórne súbory. Narodil sa 23. mája 1943 v Revúčke. Už v rannom detstve sa u neho začal vyvíjať vzťah k hudbe. Ako šesť ročný začal hrať na harmonike, v štrnástich rokoch ho očarila trúbka a neskôr gitara. Po ukončení vysokej školy sa zamestnal ako učiteľ na Základnej škole v Gemerskej Polome, kde vyučoval jeho obľúbenú hudobnú výchovu. Tu sa začala práca s talentovanými deťmi. Bola to práca nielen s tými najtalentovanejšími deťmi, ale aj so stovkami ďalších detí, ktoré rady spievali a mali aj potrebné vrodené dispozície. Viedol osemdesiat členný dievčenský zbor.  Bol vedúci kultúrneho strediska v obci, hudobníkom v Zbore pre občianske záležitosti, členom hudobnej skupiny Aplauz, spoluzakladateľom hudobnej a neskôr folklórnej skupiny Rozkvet a bol aj dirigentom speváckeho zboru učiteľov okresu  Rožňava. Láske k ľudovej piesni priviedol nielen svoju dcéru Ivanku, ale mnoho ďalších talentovaných detí. Boli to stovky prvých, druhých a tretích umiestnení. V roku 1992 sa podieľal aj na založení detského folklórneho súboru pod názvom Polomšok. Bol jeho umeleckým vedúcim. Pán Hanuštiak mal svoj podiel aj na  nahrávaní polomských piesní v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Ako učiteľ a neskôr riaditeľ sa so svojimi žiakmi zúčastňoval na rôznych súťažiach, kde ich sprevádzal hrou na akordeóne. A bolo ich veru neúrekom. Láske k ľudovej piesni priviedol nielen svoju dcéru Ivanku, ale aj mnoho ďalších talentovaných detí. Za  dlhoročnú  pedagogickú prácu bol ocenený zlatou medailou svätého Gorazda a vyznamenaniami za rozvoj okresu a kraja. Členom Miestneho odboru Matice slovenskej v obci Gemerská Poloma je už dlhé roky a pôsobí v nej až doteraz. Azda najväčšiu radosť mal keď po znovuoživení MO MS v roku 1997 sa mu podarilo založiť matičný miešaný spevokol Svornosť, v ktorom bol dirigentom. Zúčastňovali na mnohých matičných  kultúrnych či folklórnych podujatiach nielen v rámci kraja, ale aj Slovenska.  Za dlhoročnú folklórnu činnosť dostal ocenenie národného osvetového centra a v roku 2013,  pri jeho sedemdesiatke, bol ocenený Zlatou medailou za mimoriadne aktívnu činnosť pre Maticu slovenskú.

Za to všetko mu patrí nielen obdiv, ale aj vďaka.

Mária Antalová – predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

2023-06-07T13:33:22+00:007 júna 2023 |Košický kraj|
X