Cyrilo-metodská slávnosť pod hradom Čičva


//Cyrilo-metodská slávnosť pod hradom Čičva

Pri príležitosti sviatku 1 156. výročia príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pod zrúcaninami hradu Čičva sa dňa 30. 6. 2019 v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Sedliskách – Podčičve konala cirkevná slávnosť. Svätú omšu celebroval správca rímskokatolíckej farnosti Sedliská ICLic. PaedDr. Vincent Burda a homíliu predniesol Mgr. Peter Calko, správca gréckokatolíckej farnosti, ktorý opísal veľmi dôležitú udalosť v našich dejinách. Veriacim pripomenul, že slovanskí vierozvestci sv. Cyril a sv. Metod presadzovali spájanie národov, či už z Východu, alebo Západu. Roku 863 prišli na Veľkú Moravu bratia pochádzajúci zo Solúna. Na svoje poslanie boli dobre pripravení. Ovládali reč ľudu, ku ktorému mali ísť. Vytvorili aj prvé písmo v dejinách Slovanov, hlaholiku. Zostavili prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovenčinu, ktorá bola vyspelým literárnym jazykom, o čom svedčí prekladová i pôvodná literatúra. Prekladová literatúra vznikla na území Veľkej Moravy a pôvodná na veľkomoravskom a bulharskom území. Konštantín a Metod preložili do staroslovenčiny misál, evanjeliá, breviár, žaltár, spevník a Súdny zákonník pre svetských ľudí. Tým položili základy slovanského písomníctva.

Po svätej omši sa od kostola sprievodom veriaci presunuli k súsošiu solúnskych bratov v nadživotnej veľkosti. Členovia folklórnej speváckej skupiny Verbina v ľudovom kroji zaspievali piesne: My kráčame s radosťou a Svätý Cyril a Svätý Metod.

V úvode prítomným zarecitovala predsedníčka MO Matice slovenskej PaedDr. Mária Grajcarová, báseň s názvom Modlitba za Slovensko Milana Rúfusa. Starosta obce, Mgr. Matej Sabol sa vo svojom príhovore s odvolávaním sa na historické súvislosti zamyslel nad odkazom byzantskej misie a nad trvácnosťou jej hodnoty pre súčasníkov. Význam priebehu a výsledkov misie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave nadobúda oveľa závažnejší význam až s odstupom času, 1 156 rokov od tejto udalosti je preto už dostatočne silným argumentom na to, aby sme konštatovali, že ich duchovná stopa zanechala v procese konštituovania národnej identity Slovákov hlbokú a nezmazateľnú stopu. O to viac si uvedomujeme, že dialóg s ich dielom je stále otvorený – z minulosti poučný, pre prítomnosť autentický a do budúcnosti inšpiratívny. Zároveň pripomenul, čím je tento rok a čím je tento deň významný. Pripomíname si 1150 rokov od smrti Metoda – a presne pred piatimi rokmi sme posvätili súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktorého autorom je p. Milan Krajňák a zhotovenie súsošia sponzoroval p. Stanislav Obický (honor. konzul Ukrajiny na Slovensku), poslanec PSK, ktorí sa v úvode prítomným prihovorili. Slovo mal i vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper. Duchovní otcovia spolu s veriacimi sa pomodlili modlitbu a Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi.

Na záver podujatia členovia speváckej skupiny Verbina spolu s veriacimi zaspievali Pápežskú hymnu. Organizátormi podujatia boli: Obec Sedliská,: MO Matice slovenskej Sedliská, Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev Sedliská.

PaedDr. Mária Grajcarová,
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Sedliská

Pri súsoši

Príhovor starostu

Báseň predsedníčka MO MS

Pri súsoši

2019-07-22T14:54:44+00:0022 júla 2019 |Prešovský kraj|
X