Cyrilo-metodská tradícia v Prešove pokračuje


//Cyrilo-metodská tradícia v Prešove pokračuje

V tomto roku Miestny odbor MS v Prešove zorganizoval Cyrilometodské slávenie v gréckokatolíckom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Keďže toto podujatie je tradične venované duchovnému slovu i piesni, boli sme radi, že nás tentoraz prijala aj Gréckokatolícka cirkev, keďže toto podujatie je tzv. putovným.

Ekumenické podujatie bolo venované 1 156. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie i 1 150. výročiu úmrtia sv. Konštantína (Cyrila).

Podujatie sa začalo svätou liturgiou v Chráme sv. J. Krstiteľa, ktorú slávil protosynkel gréckokatolíckej cirkvi v Prešove Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.

Po jej skončení otvoril Cyrilometodské slávenie predseda MO MS v Prešove Ing. Pavol Kleban úvodným slovom.

Prednesom nás prišla potešiť skvelá recitátorka, dlhoročná členka MS i predsedníčka OBR MS Mária Murdziková, ktorá recitovala báseň Slovenská modlitba od Karola Strmeňa.

Duchovnými piesňami sa prezentoval Gréckokatolícky zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením p. Hricovovej. Zbor sa predstavil nádherným spevom a oduševnenými hlasmi. Svojím príspevkom o Matici slovenskej i význame duchovna prispel aj čestný predseda KR MS PhDr. Ladislav Matisko a ku koreňom cyrilo-metodskej tradície či do čias pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území nás zaviedol doc. Peter Borza, PhD.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore mesta Prešov.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka Domu MS v Prešove

Foto: Ing. Pavol Kleban,
predseda MO MS Prešov

2019-07-15T16:15:14+00:0015 júla 2019 |Prešovský kraj|
X