Cyrilo – Metodský deň a výstup na Vyšehrad


//Cyrilo – Metodský deň a výstup na Vyšehrad

V hornoturčianskej obci Jasenovo sa po dvojročnej pandemickej prestávke v utorok 5.júla 2022 na sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda uskutočnil v poradí už 23. ročník Cyrilo- Metodského dňa a výstupu na Vyšehrad.

Podujatie zorganizovala obec Jasenovo v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom a Ev. farským úradom a. v. zo Slovenského Pravna, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska, DHZ Jasenovo a MO JDS.

Oslavy otvoril v miestnom kultúrnom dome starosta obce Jasenovo Ing. Ján Škorvánek. Nasledovali ekumenické bohoslužby počas ktorých vystúpil Spevácky zbor pri Ev. kostole v Slovenskom Pravne.

Nasledoval samotný výstup na Vyšehrad. Počasie tentoraz usporiadateľom neprialo, nakoľko celý deň bol mimoriadne daždivý a tak sa zo 150 zaregistrovaných účastníkov osláv na výstup odhodlala len tretina.

Na vrchole pri Cyrilo- Metodskom dvojkríži oboznámil prítomných Bohuslav Slezák z Miestneho odboru Matice slovenskej v Martine s históriou tohto starobylého hradiska a do r. 1240 správneho centra Hornej Nitry a Turca. Potom archeológ a historik Mgr. Jozef Šebesta, pokračovateľ v diele archeologičky PhDr. Marty Remiašovej, ktorá v rokoch 1970 – 1978 uskutočnila na Vyšehrade komplexný výskum, podal podrobné informácie o archeologickom výskume na trojloďovej bazilike Panny Márie pod Vyšehradom, ktorá je písomne doložená z r. 1252 a ktorej zvyšky sa tu  podarilo napokon objaviť v roku 2015. Na záver účastníci zaspievali štátnu hymnu. Tým, ktorý sa neponáhľali so zostupom, zahral do nôty ešte pár ľudových pesničiek harmonikár Jaroslav Marek. V Jasenove už na účastníkov čakal nielen chutný guláš a povestné jasenovské koláče ale aj vystúpenie hudobnej skupiny RIOS z Prievidze a zlatý klinec programu, vystúpenie členov MO JDS s novou piesňou o Jasenove.

Bohuslav Slezák

Foto: Archiv autora

 

 

2022-07-13T09:47:04+00:0013 júla 2022 |Žilinský kraj|
X