Cyrilo-metodský pochod


//Cyrilo-metodský pochod

Príchod sv. Cyrila a Metoda na naše územie si pripomenuli Miestne odbory Matice slovenskej vo Fiľakove v poradí už 7. ročníkom Cyrilo-metodským pochodom v krojovaných zvrškoch na hrad Šomoška dňa 5.7.2022.

V dopoludňajších hodinách sviatočný deň zahájil predseda MO MS vo Fiľakove Pavel Krpeľan, privítal účastníkov pochodu a krátkom príhovore pripomenul dôležitosť posolstva týchto  svätcov, nazývaných aj  solúnski bratia alebo Apoštoli Slovanov alebo slovanskí vierozvestcovia, vrátane Metodovho ďalšieho pôsobenia na Veľkej Morave, svätý Cyril a svätý Metod sprostredkovali našim predkom vieru a vzdelanosť, teda základné hodnoty, na ktorých dodnes stojí naša civilizácia. Rovnako tak poznanie a múdrosť, ktoré ľudstvo obohacujú, písmo a slovo, ktoré spája svet a láme bariéry. Teší nás že o pochod prejavuje čoraz väčší záujem aj naša mládež. Počasie nám prialo a celý deň sa niesol  v pokojnej, príjemnej atmosfére.

Bc. Miroslava Podhorová

2022-07-08T08:30:47+00:008 júla 2022 |Banskobystrický kraj|
X