Deň Slovákov v Maďarsku opäť po sarvašsky


//Deň Slovákov v Maďarsku opäť po sarvašsky

Viac ako sedemnásťtisícové mesto Veľkej dunajskej kotliny rozprestierajúce sa na ľavom brehu mŕtveho ramena Trojitého Kereša – Sarvaš – Slováci mohutne osídlili pre 300. rokmi. V pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k slovenskej národnosti v meste prihlásilo už iba 10,7% krajanov. Sarvašu sa prisúdil prímer intelektuálneho centra Békéšskej župy (nachádzalo sa tu viacero významných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, napr.: Vysoká škola Samuela Tešedíka, Výskumný ústav zavlažovania, Výskumný ústav šľachtenia rýb). Toto mesto však poznáme najmä v spojitosti s menom evanjelického kňaza Samuela Tešedíka, ktorý sa do miestnych dejín trvale zapísal zlatým písmom. K jeho dielu pripisujeme založenie prvej poľnohospodárskej školy v Európe i zveľadenie mesta výstavbou ulíc do šachovnice. Dal vybudovať prvú školskú budovu, ktorá dodnes na Sarvaši stojí a podpísal sa i pod vznik starého evanjelického kostola. Sarvaš preslávil aj Milan Rastislav Štefánik. Na tamojšom gymnázium v roku 1989 zmaturoval.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku každoročne pripravuje Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa práve v tomto roku konal (opäť, po 22. rokoch) na Sarvaši pri príležitosti 300. výročia jeho osídlenia Slovákmi. Za Maticu slovenskú podujatie navštívili I. podpredseda Matice slovenskej, Marek Hanuska a riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej, Zuzana Pavelcová.

Za účasti významných hostí z domova i zo zahraničia celodenný program uviedla výstava v Slovenskom pamiatkovom dome postaveného z roku 1885. Výstavu prác sarvašských slovenských tkáčov z dielne Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a mesta Sarvaš uviedla citarová skupina z miestnej Slovenskej základnej školy.

V starej školskej budove, kde sa dnes nachádza Tešedíkovo múzeum, porota udelila vyznamenania ProCultura Slovaca za významné počiny krajanov v oblasti kultúry. Cenu ProCultura Slovaca získali harmonikár Ondrej Maglovský zo Srbska a Folklórny súbor Furmička z Maďarska, plaketu ProCultura Slovaca získali hudobná pedagogička Mariena Stankovićová Kriváková zo Srbska a učiteľ a krajanský pracovník Vlatko Miksád z chorvátskeho Iloku.

Ekumenická pobožnosť, ktorá sa slúžila v Starom kostole poskytla priestor pre udelenie ďalších cien Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku  ̶  Za tú našu národnosť. Ceny si prezvali krajanky Rozália Izingová Pružinová, Anna Franková, Ruženka Komjáthiová a Zuzana Szabová. Cena Štefana Lamiho bola v tomto roku udelená riaditeľke Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríne Királyovej.

Za účasti viacerých sprievodných programov, hudby, tanca i vône slovenských dobrôt návštevníkov lákala krása i farba domácich výrobkov, ktoré ponúkal slovenský jarmok z rozličných slovenských obcí rozprestierajúci sa pred hlavným javiskom. Na jeho doskách sa postupne prezentovali folklórne a spevácke zoskupenia z rozličných oblastí obývaných Slovákmi.

Zuzana Pavelcová

Príhovor predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej-Račkovej v Starom kostole na Sarvaši. Foto: Zuzana Pavelcová

Fotogaléria

2022-07-08T11:21:46+00:008 júla 2022 |Zahraničie|
X