Deň zvrchovanosti v Lehote


//Deň zvrchovanosti v Lehote

V Lehote sa stalo už tradíciou pripomínanie si Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Aj v tomto roku Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obcou Lehota zorganizoval dňa 17.júla kultúrno-spoločenský program, ktorého vyvrcholením malo byť zapálenie vatry zvrchovanosti. Matičiari a široká verejnosť si pripomenuli niekoľko výročí, pripadajúcich na toto ročné obdobie. Už 160. výročie Memorandového zhromaždenia v Turčianskom Sv. Martine priblížil viac ako 80 účastníkom vo svojom príhovore podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Nemec a peknou scénkou, pripomínajúcou atmosféru týchto dní, sa prezentovali členovia Divadelného odboru MS.

V ďalšej časti si účastníci stretnutia vypočuli príhovor starostu obce Radoslava Kriváčka k 1158. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Sprievodnou akciou k tejto téme bola aj putovná výstava Domu MS v Nitre „Svätí sedmopočetníci“.

Na deň konania akcie pripadlo 29. výročie prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR a tento deň bol schválený ako Pamätný deň SR. Ako predseda MO MS Ing. Daniel Pavel vo svojom príhovore konštatoval, prijatie Deklarácie bolo predpokladom vzniku samostatnej SR. V kultúrnom programe vystúpil spevácky súbor MO MS Lehota, ktorý zaspieval hymnu SR a niekoľko krásnych národných piesní.

Vzhľadom na pretrvávajúci silný dážď sa nepodarilo zapáliť pripravenú vatru zvrchovanosti, ale účastníci si dobrú náladu pokaziť nedali. V pripravenom prístrešku si družne podiskutovali a po občerstvení aj spoločne zaspievali.

Text: Ing. Daniel Pavel

Foto: Bc. Matúš Lisy

2021-08-03T13:08:42+00:003 augusta 2021 |Nitriansky kraj|
X