Detskí folklórni speváci spievali v Sľažianskej rodnej dedine


//Detskí folklórni speváci spievali v Sľažianskej rodnej dedine

V Dome kultúry v obci Sľažany zneli v sobotné popoludnie, 17.06.2023, hlasy a piesne detských folklórnych spevákov. Predletné obdobie sa nieslo aj v predstavení seniorských skupín Požitavia a spoločne tak bolo prezentované každoročne úspešné podujatie Slovenská rodná dedina.

Súťažiacim i divákom sa prihovorila spoluorganizátorka podujatia Beáta Karáčová za Miestny odbor Matice slovenskej, starosta tamojšej obce Jozef Magát a riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová. Všetci popriali zúčastneným súťažiacim príjemné popoludnie, úspešné prezentovanie svojich hlasov, aby mali radosť zo svojich vystúpení, ale hlavne aby aj naďalej spievali a šírili folklórne piesne.

Podujatie otvorila prehliadka krojov, ktoré prezentovali jednotlivé etapy života človeka. Od sobáša, cez narodenie dieťaťa, odev vydatých žien, odev na bežné nosenie i do kostola, až po odev na smútočné obdobie človeka. Kroj žien so Sľažian je známy tmavými látkami, na ktorých sú znázornené ružičky, ale tiež s typickými čepcami bohato zdobenými. Prehliadku krojov znázornila Folklórna skupina Rocháň.

Po prehliadke krojov sa uskutočnilo vystúpenie malej heligonkárky s veľkým talentom Alexandry Chovanovej, ktorá zavítala do Sľažian až zo Žiliny. Nasledovalo vystúpenie jednotlivých detských folklórnych speváčok i speváka, ktorí predviedli svoje jedinečné hlasy v slovenských ľudových piesňach. Súťažiacich pripravili ich učitelia a vedúci súborov po oslovení Moniky Hruškovej a Beáty Karáčovej, ktoré im tiež vybrali piesne. Malí speváci spievali jednu samostatnú skladbu a jednu s hudobným sprievodom Detskej ľudovej hudby Zlatňanka zo Zlatých Moraviec pod vedením Moniky Hruškovej s manželom. Spoločne vystupoval folklórny krúžok Rochánik zo ZŠ Sľažany, folklórny krúžok pri ZŠ Topoľčianky, DFS  Fialôčka, DFS  Zlatňanka a ZŠ Mojmírova zo Zlatých Moraviec.

Všetci súťažiaci predviedli svoj spevácky talent, ktorý bol ohodnotený srdečným potleskom prítomných hostí. Odmenení boli všetci detskí speváci a nielen potleskom, ale i vecnými darčekmi a knižkami. Počas podujatia boli pripravené aj tvorivé dielne pod záštitou Domu MS v Nitre a ZŠ Sľažany.

V ďalšom bloku podujatia vystúpili folklórne skupiny Velches, Vrštek a Sľažianka. Na záver celého podujatia si všetci členovia folklórnych skupín spoločne zaspievali skladbu Slovenská rodná dedina.

Podujatie pod záštitou starostu obce a s finančnou podporou DMS Nitra sa uskutočnilo vďaka ZŠ Sľažany 122, ktorá sa zapojila a bola úspešná v  grantovom projekte TESCO –Vy rozhodujete, my pomáhame.

Paulína Civáňová, Dom Matice slovenskej v Nitre

 

 

 

 

2023-06-22T15:23:42+00:0022 júna 2023 |Nitriansky kraj|
X