Dlhoročná košická matičiarka jubiluje


//Dlhoročná košická matičiarka jubiluje

Gertrúda Polláková sa narodila v známom historickom meste Kežmarok 29.9.1940, rodičom Anne a Štefanovi Schmidtovcom. Má dvoch mladších súrodencov – Kristínu a Štefana (známy košický fotograf). Ranné detstvo prežila u starých rodičov Heldákovcov v prírodnom prostredí hájovne pri Kežmarku. Základné vzdelanie absolvovala na štyroch školách. S rodinou sa dostala do Svidníka a Ladomírovej, kde vyučovacími jazykmi boli ruština a ukrajinčina. Doma sa rozprávali len po slovensky (otec maturoval z latinčiny a francúzštiny). Ruštinu rodičia neovládali, ale učitelia jej pomohli zvládnuť aj tento jazykový problém. V roku 1951 sa rodina natrvalo presťahovala do Prešova. V r. 1957 Gertrúda s vyznamenaním zmaturovala na slovenskej jedenásťročnej strednej škole. V tom istom roku bola prijatá na Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach a po jej absolvovaní v r. 1962 bola prijatá ako pedagóg vo funkcii asistenta. V roku 1964 bola Ministerstvom školstva ČSSR vybraná ako jediná štipendistka na osemmesačný študijný pobyt v Nórsku – TU Trondheim. V r. 1972 nastúpila na štvorsemestrálne postgraduálne štúdium, v rámci tohto štúdia bolo možné získať hodnosť kandidáta vied (CSc.). Napriek úspešnému ukončeniu štúdia túto hodnosť nezískala, nebola jej umožnená skúška z marxizmu – leninizmu, nebola členkou KSČ. Pod psychologickým nátlakom v roku 1973 prešla na nepedagogickú funkciu vedecko-výskumnej pracovníčky, kde pracovala do roku 2002, kedy odišla do dôchodku.

Počas svojej výskumnej činnosti sa aktívne zúčastňovala na viacerých domácich aj medzinárodných odborných konferenciách a publikovala samostatne alebo v kolektíve odborné články a bola spoluautorkou riešenia základného a aplikovaného výskumu grantových projektov. Na Strojníckej fakulte sa zoznámila s budúcim manželom, Prof. Ing. Ladislavom Pollákom, CSc., neskorším aktívnym košickým matičiarom.

Pobyt v Nórsku utvrdil Ing. Gertrúdu Polláková o dôležitosti výchovy k národnej hrdosti už od ranného detstva. Mládež môže odísť do zahraničia, ale vždy by sa mala hlásiť k svojmu slovenskému národu a po návrate domov by mala zúročiť skúsenosti získané rozhľadom vo svete.

Ing. Gertrúda Polláková miluje prírodu a s láskou sa venuje aj amatérskemu fotografovaniu. Mottom jej života je: Tešiť sa z každej chvíle v kruhu najbližších a pomáhať ľuďom v ťažkých chvíľach života.

Ako členka MO MS v Košiciach sa Gertrúda Polláková aktívne zúčastňovala a zúčastňuje matičných podujatí a do kroniky MO MS prispievala svojimi amatérskymi fotografiami. Niektoré jej fotografie boli uverejnené aj v SNN pri článkoch z činnosti MO MS Košice.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2020-09-17T13:01:40+00:0017 septembra 2020 |Košický kraj|
X