Dolnozemské matriky stále bližšie k potomkom


/, Zahraničie/Dolnozemské matriky stále bližšie k potomkom

Občianske združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov so sídlom v Galante usporiadalo v tomto roku prvý ročník medzinárodnej odbornej konferencie  ̶  Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík. I napriek tomu, že zanietení dobrovoľníci pracujú na projekte už viac ako šesť rokov, rozhodli sa výsledky vlastnej práce po prvý raz prezentovať verejne, poukázať na úskalia i pozitíva práce, vytvoriť otvorené diskusné fórum a rozšíriť možnosti spolupráce.

Konferencia, ktorá priniesla viac ako desiatku odborných príspevkov otvorila priestor aj pre prezentáciu príspevkov aktivistov, ktorí stáli pri vzniku projektu a dodnes na ňom pracujú. Ich zámer prepísať (naindexovať) matriku Slovenského Komlóša priniesol hmatateľný výsledok – kvalitnú odbornú publikáciu s názvom Matrika slovenského Komlóša. Plány združenia sú však v mnohom širšie. Združenie sprístupnilo webovú stránku www.dakoda.sk, kde uverejňuje pre všetkých záujemcov o svojich predkov výsledky svojej práce. Počas svojej existencie zindexovali matriky oblastí Bekéšskej a Čanádskej župy, spracovali nadlacké matriky a dnes indexujú prvú obec v Peštianskej župe.

V dôstojnom prostredí kaštieľa Esterházyovcov, za účasti významných hostí, krajanov a odborníkov na krajanskú problematiku sa plénu prihovorili členovia združenia – Ľubomír Kmeť, Michal Hronec, Ján Hovorka, Renáta Gombárová, Eva Tušková a Juraj Hovorka. Vo svojich príspevkoch sa orientovali najmä na prácu prepisu matrík a celkovú agendu súvisiacu s celým fungovaním projektu. V poobedných hodinách odzneli príspevky pozvaných hostí. Za Maticu slovenskú sa na podujatí prihovoril tajomník Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante – Peter Schvantner. Úprimne poďakoval aktivistom za vynikajúce výsledky práce. Vo svojom príhovore poďakoval i matičiarom, ktorí sa do projektu zapojili vďaka predsedovi MO MS v Galante, Ľubomírovi Kmeťovi. Riaditeľka Krajanského múza Matice slovenskej pre konferenciu spracovala príspevok Potenciál archívneho fondu Krajanského múzea Matice slovenskej pre možnosti genealogického výskumu potomkov dolnozemských Slovákov.

Úžasná práca dobrovoľníkov postupne naberá na sile i šírke pôsobnosti. Skupina zanietených činorodých ľudí by chcela postupne spracovať aj matriky Srbska, Bulharska či Chorvátska. Majú nemalý záujem pribrať do svojho tímu ďalších oduševnených dobrovoľníkov, ktorí by spoločne s nimi pracovali na projekte slovenského dedičstva zachovaného za našimi geografickými hranicami. Všetkých tých, ktorí by mali záujem o takúto prácu srdečne do svojich radov pozývajú. Rovnako tak sú k dispozícii pri vytváraní rodokmeňov, sú ochotní konzultovať, poradiť i pomôcť s prekladmi.

Zuzana Pavelcová

Ľubomír Kmeť pri prezentácii príspevku Informácia o doterajších výsledkoch práce členov Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a o cieľoch a perspektívach ich práce do budúcnosti. Foto: Zuzana Pavelcová

Tajomník MS a riaditeľ D MS Galanta, Peter Schvantner. Foto: Zuzana Pavelcová

Obal publikácie Matrika Slovenského Komlóša. Foto: Zuzana Pavelcová

Riaditeľka Krajanského múzea MS, Zuzana Pavelcová. Foto: Peter Schvantner

2022-10-12T15:58:12+00:0012 októbra 2022 |Trnavský kraj, Zahraničie|
X