Dom Matice slovenskej na rokovaní o spolupráci s mestom Žilina


//Dom Matice slovenskej na rokovaní o spolupráci s mestom Žilina

Dňa 22.10.2019 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, predseda MO MS Žilina pán Doc. Ing.  Stanislav Kučera, PhD. a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline pani Ing. Katarína Kalanková  stretli na pôde Mestského úradu v Žiline, aby  rokovali s primátorom mesta Žilina pánom Mgr. Peter Fiabáne  o spolupráci na podujatiach organizovaných MO MS Žilina a DMS Žilina. Ide o podujatia, ktoré sú smerované na zachovávanie tradícii a rozvíjanie kultúrnych hodnôt v radoch detí a mládeže v regióne Žilina.

Stretnutie s primátorom  mesta Žilina sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu a stretnutie prinieslo prieniky v spolupráci na projektoch ako je podujatie „ Naše talenty 2019 „ , účasť matičných folklórnych súborov regiónu na Staromestských slávnostiach , ale aj na participácii mesta na besedách a prednáškach o slovenských dejateľoch a spisovateľoch slovenskej literatúry. Primátor mesta Žilina prisľúbil podporu pri medializácii podujatí a akcií organizovaných Maticou slovenskou ( banery na Mestskom úrade Žilina, regionálna televízia …. ), ale aj materiálno – technickú pomoc.

Touto cestou sa chcem poďakovať primátorovi mesta Žilina pánovi Mgr. Petrovi Fiabáne a prednostovi Mestského úradu v Žiline pánovi Ing. Michalovi Bergerovi za prijatie, plodné stretnutie a budúcu spoluprácu so samosprávou mesta Žilina.

 

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka DMS Žilina

2019-11-01T20:34:34+00:001 novembra 2019 |Žilinský kraj|
X