Dom Matice slovenskej v Košiciach a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach korunovali svoju spoluprácu podpisom dohody


//Dom Matice slovenskej v Košiciach a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach korunovali svoju spoluprácu podpisom dohody

Masopôstna nedeľa 12.2.2023 bola v Košiciach významná viacerými aspektami. Na sviatok sv. Melétia z Antiochie sa v podvečerných hodinách uskutočnila sv. liturgia za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorú slávil predseda spolku, otec Michal Hospodár. Zároveň sme si pripomenuli aj 1154. výročie skonu Konštantína Filozofa. Homíliu predniesol otec Michal Stuľak z Prešova. Ten sa zameral na nedeľné evanjelium o poslednom súde. Naše pozemské putovanie by malo byť naplnené láskou k blížnemu, konaním dobra a pomocou tým najzraniteľnejším. To všetko charakterizované slovíčkom nezištne. Vyzdvihol cennosť každého jedného života. Celú slávnosť doprevádzal spevom Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Po sv. liturgii nasledovalo podpísanie spolupráce medzi Domom Matice slovenskej v Košiciach a Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Matica slovenská a Spolok sv. Cyrila a Metoda nesú rovnaký odkaz pre svojich súčasníkov. Ako poznamenala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková, „Matica slovenská si ctí cyrilometodskú tradíciu. Už bernolákovci vytvorili vhodné podmienky pre rozsiahlejšie udomácnenie a rozšírenie cyrilometodskej tradície medzi bežný ľud. V tom pokračovali aj zástupcovia štúrovskej generácie.“ Spolok sv. Cyrila a Metoda zachováva a zveľaďuje vzácne cyrilometodské dedičstvo. Obaja zástupcovia organizácií vyzdvihli svoju dlhoročnú vzájomnú spoluprácu, ako poznamenáva otec Michal samotné slovo spolok hovorí o spájaní sa.

Vzácne uznanie vzájomnej dlhoročnej spolupráce v podobe ďakovného listu odovzdal otec Michal Hospodár členovi Výboru Matice slovenskej a predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej Košice-Staré Mesto Michalovi Matečkovi.

Rok 2023 je pretkaný významnými výročiami z hľadiska gréckokatolíkov i Matice slovenskej. Pripomíname si 1160. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu a 60. výročie nájdenia ostatkov sv. Cyrila a ich uloženia v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Naša najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov Matica slovenská slávi svoje 160. výročie založenia.

Pokračujme teda spoločne vo vytýčenej ceste a zachovávajme vernosť odkazu našich predkov, udržiavajme spomienky na významné osobnosti gréckokatolíckeho, matičného ale hlavne národného života.

O podpise dohody sa dozviete aj v nasledujúcich linkoch:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230213032

https://www.youtube.com/watch?v=YNDhwGE-Y0k&t=4s

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

2023-03-02T09:30:06+00:002 marca 2023 |Košický kraj|
X