Dom Matice slovenskej v Košiciach pokračuje v zakladaní miestnych odborov


//Dom Matice slovenskej v Košiciach pokračuje v zakladaní miestnych odborov

Miestne odbory v územnej pôsobnosti Domu Matice slovenskej v Košiciach sa rozrástli o nového člena. Najmladším bratom v rodine miestnych odborov sa stal Miestny odbor Matice slovenskej Zemplínska Teplica. Obec Zemplínska Teplica sa nachádza v okrese Trebišov. Viacerí ju poznajú aj pod názvom Kerestúr. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263. Obec je významná pre obyvateľov Zemplína i Abova, pretože bola stredobodom turbulentných udalostí, ktoré sa tu odohrali v 19. stor. O Východoslovenskom roľníckom povstaní počul hádam každý. Prvým plamienkom pre jeho vznik boli udalosti z 19. júla 1831, ktoré sa odohrali v Košiciach. Následne sa nepokoje rozšírili na Zemplín, Spiš a čiastočne aj Šariš. Zemplínsku Teplicu môžeme ale označiť za kolísku Východoslovenského roľníckeho povstania. Práve v tejto obci 25.7.1831 povstal zemplínsky ľud v sedliackom povstaní za svoje práva a slobodu. Na pamiatku tejto udalosti bol vybudovaný pamätník, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy. Autorom tohto diela, ktoré bolo zhotovené v roku 1956 bol akademický sochár František Patočka. Sedliacke povstanie bolo kruto potlačené, no malo obrovský dopad na nasledujúce dianie v krajine. V minulom roku sa pri príležitosti 190. výročia Východoslovenského roľníckeho povstania uskutočnilo viacero podujatí hlavne pod záštitou Matice slovenskej.

Obec Zemplínska Teplica si toto výročie pripomenula v rámci Folklórnych slávnosti „V Keresture na pastirňi hraju“, ktoré sa konali 29.8.2021 a ktorých sa zúčastnil aj Dom Matice slovenskej v Košiciach. Okrem významnej pripomienky dejinnej udalosti, súčasťou programu bolo aj slávnostné otvorenie amfiteátra, ocenenie dobrovoľných hasičov, prezentácia zborníka Poviedky z Kerestúra a samozrejme vystúpenie vynikajúcich folklórnych súborov, ktoré poriadne rozprúdili krv v žilách a mnohých popchli do tanca. Dôležitosť významnej udalosti, ktorá sa odohrala v obci a ktorú je potrebné si pripomínať, tvorí ideový zámer vzniku Miestneho odboru.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Zemplínska Teplica sa uskutočnilo 26.5.2022 v priestoroch Obecného úradu. Na zhromaždení bola prítomná riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková, ktorá prítomných oboznámila s históriou a činnosťou Matice slovenskej. Po prebratí hlavných bodov programu a náležitosti týkajúcich sa Valného zhromaždenia sa pristúpilo k diskusii, ktorá prebiehala veľmi živou formou. Predstavili sa matičné periodiká, rozprávalo sa o regionálnej kultúre. Prítomní už matičiari boli veľmi zvedaví a zaujímali sa o podujatia Matice slovenskej i o mladomatičné hnutie. Cennými poznatkami prispel do diskusie aj hosť, ktorým bol člen Výboru Matice slovenskej Michal Matečka. Samozrejme všetci sme sa zhodli na tom, aby sa tento nový Miestny odbor stal atraktívnejším pre  mladú generáciu, ktorá by mala ďalej pokračovať a prebrať poznatky starších, ale hlavne zachovať do budúcnosti kultúrne tradície a múdrosť našich predkov. Miestnemu odboru želáme veľa matičného elánu.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

2022-06-23T14:40:15+00:0023 júna 2022 |Košický kraj|
X