Druhý štedrý večer


//Druhý štedrý večer

Dňa 14.januára 2022 v Penzióne Aston uskutočnila Miestna organizácia Rusínskej obrody v Humennom v spolupráci s FS Chemlon, Maticou slovenskou a SZUŠ Kudlovská Humenné už tradičné spoločensko-kultúrne podujatie Druhý štedrý večer –Druhyj svjatyj večur, ktoré sa v tomto roku spojilo i s oslavami rusínskeho Nového roku.

V cirkevných tradíciách sa druhý svätý večer viaže na cirkevný sviatok Bohojavlenia –  Bohozjavenia, ktoré sa udialo počas krstu Isusa Christa v Jordáne, kedy Isus dovŕšil 30 rokov od svojho telesného narodenia a začal svoju učiteľskú a spasiteľskú prácu.

V ľudovom podaní sa traduje historka o rusínskej žene slúžiacej na Dolniakoch, ktorá nestihla dôjsť na Štedrú večeru a preto si ju pre svoje deti  spravila s dvojtýždňovým omeškaním.

Organizátori po dvojročnej prestávke spôsobenej koronovírusnými opatreniami sa opätovne vrátili k pôvodnému zámeru prvých ročníkov podujatia – spájať rôzne národnostné a náboženské komunity a tak vytvárať podhubie pre lepší a krajší kultúrno-spoločenský život v Humennom.

Svjatyj večur sa začal kultúrnym programom, pred ktorým si hostia i účinkujúci minútou ticha uctili pamiatku zakladateľa podujatia Mitr. prot. Mgr. Petra Humeníka, ktorého si Pán Boh pred rokom povolal do večnosti a pozdravili jeho manželku Zuzanu.

V kultúrnom programe sa predstavili jednotlivci a kolektívy, ktoré už dlhodobo spolupracujú s Rusínskou obrodou na Slovensku a to Trio Zornica, spevácke skupiny Zornica, Hačure, Bosoročky, Bosorčatá, FS Chemlon, Milka Roháľová, Ľudovít Džubák a ľudová hudba Sokolej. Konferovala Mirka Chomová.

Prvá časť programu pozostávala z vianočných kolied, druhá časť zo svetského programu, z piesní a tancov. Tanečníci FS Chemlon sa predstavili tancami z horno -zemplínskeho regiónu – Krucena, Pod nohy hraj!, Fogášami a Hostinou, s ktorými len pred mesiacom bavili krajanské publikum v Paríži vo Francúzsku. A veru sa páčili nielen  domácemu publiku, ale i hosťom z Bratislavy, Prahy a Londýna. Program sa následne prehupol do voľnej zábavy. Tanečné kolá v podaní ľudovej hudby Sokolej pod vedením Vierky Hajdukovej a dídžeja Jakuba Šveca vypĺňali v prestávkach spevácke výstupy vyššie menovaných skupín pri stoloch. Bujará, ale inteligentná zábava pokračovala až do rána.

Organizačne podujatie zabezpečila pani Božena Nimcová s manželom a pani Evou Kuncovou, kultúrny program pripravili pani Gabika Rebejová, Michal Sijka a Miroslav Kerekanič.

Kultúrnospoločenské podujatie Svjatyj večur splnilo svoje poslanie, naplnili sa očakávania a členovia Rusínskej obrody v Humennom a ich priatelia už očakávajú ďalšie kultúrne aktivity. Tak teda do videnia na ďalších pripravovaných podujatiach.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art., odborný pracovník Vihorlatského múzea

 

2023-02-05T17:03:54+00:005 februára 2023 |Prešovský kraj|
X