Družobné stretnutie


//Družobné stretnutie

Už od roku 2011 sa každoročne, striedavo v Lehote a v Turanoch, uskutočňujú družobné stretnutia lehotských a turianskych matičiarov. V tomto roku sa stretli už 11ty krát, keď dňa 1. októbra Lehotu navštívilo 25 členov MO MS Turany.

V prvej časti programu si naši hostia prezreli Múzeum M. I. Kutuzova, sochu Anjela mieru i historické trojvŕšie s dvojkrížom v blízkej obci Rišňovce a novovybudovanú modernú strelnicu v Krvavých Šenkoch. Tu sa aj bližšie oboznámili s históriou tejto osady, ktorá je súčasťou obce Lehota.

Spoločensko-kultúrnu časť v priestoroch kultúrneho domu otvoril predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel, ktorý zároveň privítal všetkých účastníkov i vzácnych hostí. Prítomným sa vo svojich vystúpeniach prihovorili starosta obce Lehota p. Radoslav Kriváček a predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Po videoprezentácii MO MS Lehota vystúpil predseda MO MS Turany JUDr. Ľubomír Liskaj, ktorý najskôr odovzdal účastníkom pozdrav od primátora mesta Turany , poďakoval za priateľské a srdečné prijatie a stručne poinformoval o činnosti a aktivitách turianskych matičiarov v prebiehajúcom roku.

Po vystúpení členov divadelného súboru MS z Martina, ktorí scénkou zo života Janka Kráľa pripomenuli prebiehajúci „Rok štúrovcov“, sa niekoľkými piesňami prezentoval aj spevácky súbor MO MS Lehota.

Stretnutie pokračovalo neformálnym posedením, keď o dobrú náladu sa hudobnou produkciou postaral Emil Lahučký a harmonikovým sprievodom Ing. Anton Nováček. Účastníci pri tanci a speve zotrvali v družnom posedení až do polnoci, kedy sa spokojní rozchádzali domov.

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto : Ema Predanocyová

 

 

 

2022-10-18T15:11:32+00:0018 októbra 2022 |Nitriansky kraj|
X